Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1083-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалби срещу решения № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. и № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ОИК – Русе, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Русе, област Русе

Постъпили са жалби с вх. № М-234 от 29.09.2011 г. на ЦИК, от Иван Иванов - пълномощник на Коалиция за България (вх. № 267 от 29.09.2011 г. на ОИК), Румен Януаров - пълномощник на ПП „НДСВ" (вх. № 269 от 30.09.2011 г. на ОИК), и Юлиян Гарелов и Искрен Веселинов - представляващи местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ВМРО" (вх. № 270 от 30.09.2011 г. на ОИК), срещу решение № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. на ОИК - Русе, за определяне на квотното разпределение на парламентарно представените партии и коалиции и на партиите с представител в Европейския парламент. Всички жалбоподатели излагат доводи, че разпределението противоречи на Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК и разпоредби на Изборния кодекс, тъй като сборът от предоставените на партиите и коалициите председателски места в СИК надвишава броя на секциите, както и че разпределението не е пропорционално. В жалбата на ПП „НДСВ" допълнително се твърди, че съставите не са назначени в предоставения от закона срок и ОИК - Русе, следвало да изпрати цялата документация на ЦИК. Местната коалиция в своята жалба конкретизира, че ОИК - Русе, не е назначила поименния състав на ръководството и членовете на СИК в общината.
Постъпила е жалба, вх. № 271 от 30.09.2011 г. на ОИК, от Иван Иванов - пълномощник на Коалиция за България, срещу решение № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Русе, за поправка на решение № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. на ОИК - Русе. В жалбата се сочи, че отсъства поименният състав на назначените 205 секционни избирателни комисии. Твърди се още, че представителите на Коалиция за България в три СИК нямат свой представител, докато в други имат повече от един член.
Жалбите са постъпили в срок.
Общинската избирателна комисия - Русе, с решение № 239-ПВР/МИ е разпределила квотното съотношение на парламентарно представените партии и коалиции и партията с представители в Европейския парламент в съставите и ръководствата на СИК за община Русе в изборите на 23 октомври 2011 г. На консултациите пред кмета на община Русе не е постигнато съгласие. С решението ОИК - Русе, правилно е разпределила съставите на 205 секционни избирателни комисии. За 190 от тях е постановено, че са в състав от 9 членове, а останалите 15 - по 7 членове. Политическа партия „ГЕРБ" взема 805 места, ПП „НДСВ" - 36 места , Коалиция за България - 390 места (включително неоползотворения мандат с най-голям остатък), ПП „ДПС" - 292 места, ПП „Атака" - 195 места, и Синята коалиция - 97 места. Общият сбор на така разпределените места възлиза на 1815 членове.
С това решение ОИК - Русе, неправилно е изписала полагащите се места за председател, заместник-председател и секретар на Коалиция за България, на ПП „ГЕРБ", ПП „ДПС" и Синята коалиция. Основателно е възражението на жалбоподателите в тази част. След завеждане на жалбите и до произнасяне на ЦИК по тяхната основателност ОИК - Русе, приема решение № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г., с което допуска поправка на технически грешки в обжалваното по-рано решение. Видно от приложения протокол № 21 от 26.09.2011 г. ОИК - Русе, правилно е разпределила ръководните места в секционните избирателни комисии, като е предоставила на ПП „ГЕРБ" общо 301 места, от които председател в 161 СИК, заместник-председател в 102 СИК и секретар в 38 СИК. На Коалиция за България е предоставила места на председател в 3 СИК, заместник-председател в 22 СИК и секретар в 96 СИК. За ПП „ДПС": председател в 29 СИК, заместник-председател в 23 СИК и секретар в 39 СИК. За ПП „Атака": председател в 10 СИК, заместник-председател в 40 СИК и секретар в 10 СИК. За Синята коалиция: председател в 2 СИК, заместник-председател в 18 СИК и секретар в 10 СИК. За ПП „НДСВ" са предоставени 12 секретарски места.
В решение № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. на ОИК - Русе, некоректно е била допусната техническа грешка, като местата на Коалиция за България за председател са били изписани 41, за заместник-председател 40 и за секретар 40; за ПП „ГЕРБ" заместник-председател - 101; за ПП „ДПС" заместник-председател - 22; и за Синята коалиция по 10 места за председател, заместник-председател и секретар. С отстраняване на техническата грешка от ОИК - Русе, жалбите на Коалиция за България, ПП „НДСВ" и местна коалиция „Синята коалиция+ВМРО" се явяват недопустими поради липса на предмет, поради което следва да бъдат оставени без разглеждане.
С решение № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Русе, по същество не се извършват промени в състава и ръководствата на СИК в община Русе, а само са отстранени допуснати технически грешки при изписване на самото решение. Извършеното разпределение от ОИК - Русе, на заседанието на 26 септември 2011 г. и отразено в протокол № 21 от същата дата е съобразено с разпоредбите на Изборния кодекс и на Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. и Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК. Останалите доводи, изложени в жалбите, не се явяват законово защитими и ЦИК не може да ги удовлетвори по целесъобразност.
Постъпилата жалба от Коалиция за България, вх. № 271 от 30.09.2011 г. на ОИК, следва да бъде оставена без уважение.
Общинската избирателна комисия - Русе, следва да назначи поименния състав на секционните избирателни комисии.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалби с вх. № М-234 от 29.09.2011 г. на ЦИК, от Иван Иванов - пълномощник на Коалиция за България (вх. № 267 от 29.09.2011 г. на ОИК), Румен Януаров - пълномощник на ПП „НДСВ" (вх. № 269 от 30.09.2011 г. на ОИК), и Юлиян Гарелов и Искрен Веселинов - представляващи местна коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ВМРО" (вх. № 270 от 30.09.2011 г. на ОИК), срещу решение № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. на ОИК - Русе.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Коалиция за България, вх. № 271 от 30.09.2011 г. на ОИК, срещу решение № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Русе.
ЗАДЪЛЖАВА ОИК - Русе, да назначи поименния състав на секционните избирателни комисии в община Русе.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол