Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1088-НС
София, 27.09.2014

ОТНОСНО: жалба от Светослав Щерев Николов – председател на УС на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, срещу предизборен агитационен клип на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“, излъчен по програма Нова телевизия на 18.09.2014 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-23-38 от 19.09.2014 г. от Светослав Щерев Николов в качеството му на председател на УС на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА" срещу предизборен агитационен клип на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС", излъчен по програма Нова телевизия на 18.09.2014 г. между 19,30 и 20,00 ч.

В жалбата са изложени твърдения, че посоченият видеоматериал по недопустим начин подрива авторитета на главния прокурор на Република България, като с излъчването на същия е нарушена забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК, а именно накърняват се добрите нрави.

С писмо изх. № НС-20-339/19.09.2014 г. във връзка с горепосочената жалба ЦИК е изискала сочения видеоматериал от Съвета за електронни медии.

С писмо от 25.09.2014 г. СЕМ е изпратила запис на клип на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС", излъчен по програма Нова телевизия на 18.09.2014 г. между 19,30 и 20,00 ч.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със записа на видеоматериала, получен от СЕМ, установи следното:

По своята същност видеоматериалът представлява платен репортаж, излъчен по програма Нова телевизия. В същия кандидати за народни представители от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС" дискутират общоизвестен проблем в банковия сектор, излагат се позиции и становища по конкретния казус.

Добрите нрави не са писани систематизирани и конкретизирани правила, а съществуват като общи принципи или произтичат от тях. Противоречието с добри нрави би означавало грубо нарушение на общоприетите етични норми, представляващи доминиращ морал в обществото.

Предвид горното Централната избирателна комисия, след като анализира отделните кадри в тяхната съвкупност от излъчения видеоматериал, прави извода, че в последния не се съдържа нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК в хипотезата на накърняване на добрите нрави.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 24, 26 и 45 и чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Светослав Щерев Николов - председател на УС на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА", срещу предизборен агитационен клип на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС", излъчен по програма Нова телевизия на 18.09.2014 г., като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2014 в 22:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол