Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 109-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Партия на българските жени", подписано от представляващия и председател на партията Весела Атанасова Драганова-Илиева, заведено под № 76 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.03.1997г. по ф.д. № 1507/1997г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии;  заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 29 на „Държавен вестник", бр. 23 от 1997г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 1507/1997 г., издадено на 01.07.2011г.; решение на Националния съвет на партията от 9.07.2011год. за приемане на решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация в ЦИК; образец от подписа на представляващото партията лице; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-319/05.07.2011год. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение изх. № 252-0154/12.07.2011год. на „Уникредит Булбанк"АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 1507/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;            списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7 932 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.   

Изпълнени са изискванията на чл.76, ал.1 и чл.89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ/13.07.2011год. на ЦИК за регистрацията на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011год. в условията на неприключила процедура по чл. 90,ал.1 и ал.4 във вр. с чл. 89,ал.3 ,т.11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол