Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 110-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ", подписано от Красимир Тонев Мартинов в качеството на упълномощено лице от представляващите партията Петър Христов Тухчиев, Венелин Жечев Иванов и Дора Божкова Канева, да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ" пред Централната избирателна комисия и регистрира партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., заведено под № 51 на 3 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 16.08.2007 г. по ф.д. № 10636/2007 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав,  по ф.д. № 10636/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 185 на „Държавен вестник", бр. 72 от 04.09.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол № 2 от 22.07.2011 г. от заседание на Национално общо събрание на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията Дора Божкова Канева; образец от подписа на представляващия партията Петър Христов Тухчиев; образец от подписа на представляващия партията Венелин Жечев Иванов; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-398 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; банково удостоверение № 405-538 от 22.07.2011 г.  на Райфайзенбанк (България) ЕАД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; декларация от представляващия Петър Христов Тухчиев, че партията ще бъде обслужвана от посочената в удостоверението банкова сметка; удостоверение от 25.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 10636/2007 г., издадено на основание чл.19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 981 избиратели, подкрепящи регистрацията.

От протокол № 92-00-699 от 08.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол