Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1106-ПВР/МИ
София, 07.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ловеч, област Ловеч, назначена с Решение № 339-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-734/06.10.2011 г. от Стоянка Тихолова - председател на ОИК - Ловеч, и Венцислав Христов - секретар на ОИК - Ловеч. Към писмото са приложени: молба от Стоянка Петкова Тихолова за освобождаването й като председател на ОИК - Ловеч; предложение от Ирена Любенова Митева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за преназначаване на Валентина Стефанова Недялкова от длъжността член на длъжността председател на ОИК - Ловеч, и за назначаване на Любомир Найденов Георгиев за член на ОИК - Ловеч; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Любомир Найденов Георгиев; пълномощно на Ирена Любенова Митева; удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ГЕРБ" от 20.07.2011 г. по ф.д. № 1545/2007 г. на СГС.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Стоянка Петкова Тихолова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Ловеч, Валентина Стефанова Недялкова, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ловеч, Любомир Найденов Георгиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.10.2011 в 16:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол