Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1109-НС
София, 29.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-18) от 28.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 154 (сто петдесет и четири) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-18) от 28.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 153 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице - Татяна Петрова Дичева, ЕГН ..., е регистрирана като кандидат за народен представител.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 153 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Йордан Маринов Георгиев
2. Иво Сашов Александров
3. Цвятка Милчева Копчева
4. Васил Петров Пенков
5. Мариян Асенов Ангелов
6. Петър Макавеев Илиев
7. Лилия Людмилова Кирилова
8. Елеонора Венциславова Петрова
9. Иван Маринов Атанасов
10. Ани Георгиева Петрова
11. Васил Тотков Иванов
12. Светла Тодорова Димитрова
13. Людмила Иванова Караманлиева
14. Мария Иванова Тодорова
15. Виолетка Първанова Димитрова
16. Теодора Банкова Дракова
17. Миряна Николинова Димитрова
18. Олга Огнянова Митева
19. Бойко Йорданов Йорданов
20. Антонио Ивов Божинов
21. Надежда Матеева Арабаджиева
22. Веселин Венциславов Ангелов
23. Катя Михайлова Димитрова
24. Красимира Петрова Бонжолова
25. Михаил Маринов Маринов
26. Десислав Любенов Георгиев
27. Антония Цветанова Паскова
28. Мариян Розенов Дамянов
29. Пламена Цветанова Пироева
30. Стилиана Милкова Минкова
31. Наталия Любенова Томова
32. Георги Любенов Джантов
33. Ирена Петрова Кърчева
34. Емилия Йосифова Кринова
35. Анелия Александрова Радославова
36. Илияна Траянова Върбанова
37. Ивелина Цветанова Неделчева
38. Здравко Сашев Тодоров
39. Десислава Борисова Георгиева
40. Бисерка Илиева Славова
41. Юсмен Алиев Акманов
42. Стела Любенова Костова
43. Елка Тодорова Мънева
44. Ваня Тодорова Попова
45. Мирослав Ангелов Бонов
46. Светослав Личев Цветанов
47. Мария Костадинова Маринова
48. Дейвид Любомиров Митев
49. Красимир Георгиев Гулев
50. Преслав Цветанов Евлогиев
51. Стелияна Иванова Василева
52. Малинка Здравкова Пангестрова
53. Анета Любенова Тодорова
54. Николай Първанов Бурлянов
55. Иван Йорданов Рамов
56. Митко Николов Монев
57. Валенция Калинова Гаврилова
58. Иван Ницов Гаврилов
59. Антоний Николов Николов
60. Валери Иванов Чокаров
61. Биянка Георгиева Хайгърова
62. Лишко Петров Хайгъров
63. Моника Славчева Йорданова
64. Валери Валентинов Гетов
65. Николай Людмилов Терзиев
66. Росен Анилов Краев
67. Нели Николова Костадинова
68. Емилия Бориславова Вардолова
69. Димитър Иванчов Костадинов
70. Рейхан Милчов Калинов
71. Цветомира Красимирова Калинова
72. Катерина Димитрова Монева
73. Драгомир Пламенов Рашков
74. Кирил Златков Михов
75. Стефка Цветкова Георгиева
76. Цветан Якимов Димитров
77. Валентина Иванова Симеонова
78. Сирма Иванова Иванова
79. Борислав Илиев Илиев
80. Калоян Михайлов Вълов
81. Илийка Александрова Митева
82. Кръсьо Тодоров Тодоров
83. Тони Ненков Ненов
84. Аксиния Йорданова Каменова
85. Цветомир Тодоров Тодоров
86. Малина Тонева Димитрова
87. Симеон Димитров Петров
88. Драгана Стойлова Филипова
89. Лидия Василева Василева
90. Юлия Йотова Начева
91. Ралица Иванчова Димитрова
92. Моника Радославова Христова
93. Илия Бориславов Илиев
94. Радка Тодорова Данчева
95. Веска Димитрова Стоянова
96. Данаил Иванов Цветанов
97. Светла Аспарухова Йорданова
98. Владислав Славчев Томов
99. Костадин Павлинов Михайлов
100. Веселин Петров Димитров
101. Ники Николаев Василев
102. Иван Петров Доровски
103. Цветелин Парашкевов Димитров
104. Иванка Георгиева Александрова
105. Виктория Начева Николаева-Петрова
106. Ивелина Цветанова Димитрова
107. Петър Цветанов Цветанов
108. Пламен Димитров Някшолов
109. Венцислав Крумов Фурнигов
110 Николай Георгиев Гатев
111. Цецка Панайотова Дойчинова
112. Сашко Иванов Сьйков
113. Весела Димитрова Христова
114. Димитринка Веселинова Иванова
115. Олвие Яшарова Асенова
116. Фатима Нихатова Наабиева
117. Павлина Димитрова Пантелеева
118. Галина Николова Аспарухова
119. Георги Христов Николчев
120. Таня Иванова Петрова
121. Данаил Николаев Пачев
122. Соня Илиева Асенова
123. Анета Любенова Кисьова
124. Лилия Любомирова Елефтерова
125. Добринка Иванова Кирилова
126. Величка Кандова Чалова
127. Андриан Тихомиров Йоцов
128. Катя Недкова Иванова
129. Стефан Иванов Стойчев
130. Василка Паскова Мартинова
131. Тихомир Йорданов Йоцов
132. Ивайло Стоянов Петров
133. Валентина Тодорова Георгиева
134. Нина Илиева Михайлова
135. Росинка Пенчева Иванова
136. Веселка Асенова Тодорова
137. Миряна Тонева Георгиева
138. Росица Христова Димитрова
139. Спас Игнатов Митков
140. Георги Бориславов Христов
141. Десислава Симеонова Пачева
142. Веселин Рачев Иванов
143. Силвия Ангелова Еросалимова
144. Анелия Руменова Еросалимова
145. Борислав Русанов Асенов
146. Юлия Иванова Ганчева
147. Арсен Асенов Гайдаров
148. Пламен Стефанов Папурков
149. Ивайла Тодорова Великова
150. Коста Йорданов Илиев
151. Таня Стефанова Тишкова
152. Илияна Йорданова Христова
153. Цецка Илиева Йозова

Отказва да регистрира като наблюдател Татяна Петрова Дичева, ЕГН ..., регистрирана като кандидат за народен представител.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.09.2014 в 01:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол