Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 112-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", подписано от Неделчо Михайлов Димов - представляващ партията, заведено под № 64 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.05.2007 г. по ф.д. № 1654/2007 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 03.08.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 1654/2007 г.; заверени от партията копия от стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник", бр. 65 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация;  препис-извлечение от протокол от заседание на Политическия съвет на „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"от 21.10.2009 г., с прието решение за участие на партията в редовните местни изборите през 2011 г.; Протокол от заседание на Политическия съвет на партията от 01.08.2011 г. с присъствен лист потвърждава решение за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници  и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията в ЦИК, удостоверение № 313271/01.08.2011 г. КЗЛД; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверено от СГС копие на устава на политическата партия;  удостоверение № 48-00-430 от 03.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 02.08.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 1654/2007 г.; удостоверение № 808-ЕВ05-91920 от 01.08.2011 г. от Централна кооперативна банка АД - клон Варна, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8711 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ/13.07.2011 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол