Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 112-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: промяна в Районна избирателна комисия в Осми район – Добрички

Постъпило е предложение от ПП „ГЕРБ" с вх. № ЕП-10-36 от 08.04.2014 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на РИК в Осми район - Добрички, и назначаване на нов председател.

Към предложението е приложено заявление от Даниела Добрева Димитрова за освобождаването й като председател на РИК в Осми район - Добрички, по лични причини. Предлага се от Живко Иванов Мартинов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Добрич, на нейното място като председател да бъде преназначена Ивелина Ганчева Илиева -  досегашен член на РИК. На мястото на досегашния член на РИК в Осми район - Добрички, Ивелина Ганчева Илиева да бъде назначена Антония Кръстева Панайотова от списъка на резервните членове.

Налице са декларации по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломи за завършено висше образование.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК в Осми район - Добрички, Даниела Добрева Димитрова, ЕГН ....

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на РИК в Осми район - Добрички, Ивелина Ганчева Илиева, ЕГН ..., досегашен член на РИК.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осми район - Добрички, Антония Кръстева Панайотова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол