Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1121-НС
София, 29.09.2014

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Стандарт Нюз“ АД чрез вестник „Стандарт“ от 25.09.2014 г.

На 25.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ", заведен с вх. № НС-18-69 от 25.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Стандарт Нюз" АД на 24.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че на 24.09.2014 г. на стр. 12 на в. „Стандарт" в печатен материал със заглавие „12% сменят партията заради агитацията" са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „Екзакта Рисърч Груп", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК, а именно в материала не се съдържа информацията съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК в обособено поле на видно място, което да заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на публикувания материал. Към сигнала е приложено копие от публикацията.

В посочения материал са публикувани данни от проучване на агенция „Екзакта Рисърч Груп", без в тях да е огласена цялата информация, съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от „Стандарт нюз" АД, с ЕИК 831239700, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1124, район „Средец", ул. „Мизия" № 23, представлявано от Славка Николова Бозукова.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Стандарт нюз" АД, с ЕИК 831239700, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1124, район „Средец", ул. „Мизия" № 23, представлявано от Славка Николова Бозукова.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.09.2014 в 01:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол