Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1135-НС
София, 29.09.2014

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от ТВ Седем

На 24.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ" с вх. № НС-18-62 от 24.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от ТВ Седем. В сигнала се съдържат твърдения, че в предаването „Добро утро България" от 23 септември 2014 г. са огласени данни от проучване на агенция „Галъп", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от СЕМ с вх. № НС-20-441 от 29.09.2014 г.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

След извършена служебна проверка и запознаване с  видеозаписи на излъчените на 23 септември 2014 г. предавания „Добро утро България" по ТВ Седем са огласени резултати от социологически проучвания, без в тях да се съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането и същата да е представена по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК. Тази констатация се потвърждава и от писмо за извършен от СЕМ специализиран мониторинг за наблюдение на предизборната кампания с вх. № НС-20-441 от 29.09.2014 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да е огласена по начина, посочен в чл. 205, ал. 2 от ИК, извършено от издателя на „ТВ Седем" ЕАД, с ЕИК 175093731, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Красно село", ж.к. „Бъкстон", бул. „Цар Борис ІІІ" № 159, ет. 11, представлявано от Панайот Йовчев Велков - синдик.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ТВ Седем" ЕАД, с ЕИК 175093731, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, район „Красно село", ж.к. „Бъкстон", бул. „Цар Борис ІІІ" № 159, ет. 11, представлявано от Панайот Йовчев Велков - синдик.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.09.2014 в 01:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол