Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1136-ПВР/МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК в община Гулянци, област Плевен, назначена с Решение № 245-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е с вх. № ОИК-543/07.09.2011 г. решение № 61 от 31.08.2011 г. на ОИК - Гулянци, с което се предлага на Централната избирателна комисия да прекрати предсрочно пълномощията на Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев поради неучастие по неуважителни причини в пет поредни заседания на общинската избирателна комисия за периода 19.08.2011 г. до 31.08.2011 г.
Видно от представеният към преписката протокол № 8 от 31.08. 2011 г., Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев не са участвали в заседанието на ОИК - Гулянци, след проверка на изискуемия кворум, председателя на ОИК е констатирал, че присъстват 15 от общо 17 члена на комисията. На заседанието е предложено и гласувано с единодушие от присъстващите членове на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК, предсрочно да се прекратят пълномощията на членовете на комисията Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев.
В поисканите им становища представени в ЦИК, чрез ОИК - Гулянци, заведени с вх. № 543/07.09.2011 г. Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев са дали обяснения, че за времето от назначаването им от 19.08.2011 г. не са имали възможност да посещават заседанията на ОИК и молят да бъдат освободени, като декларират, че са запознати с решение № 61 от 31.08.2011 г. на ОИК - Гулянци, за прекратяване на пълномощията им като членове на комисията и не оспорват изложените факти и констатации направени от комисията в това решение. Централната избирателна комисия намира, че са налице основанията на чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК за прекратяване пълномощията на Велислава Валериева Фирова и Светослав Божидаров Пенев като членове на ОИК - Гулянци, поради неучастието им в повече от три поредни заседания на ОИК за периода от 19.08.2011 г. до 31.08.2011 г., без да посочат уважителни причини за това и не оспорват фактите и констатациите на ОИК - Гулянци, изложени в решение № 61 от 31.08.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК в община Гулянци, област Плевен, Велислава Валериева Фирова, ЕГН ...и Светослав Божидаров Пенев, ЕГН ..., и анулира издадените им удостоверения съответно № 4 и № 8 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.10.2011 в 23:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол