Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1140-ПВР/МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Първомай, област Пловдив

Постъпило е писмо вх. № М-593 от 10.10.2011 г. от ОИК - Първомай, област Пловдив, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242 ал. 7 от ИК. Към писмото са приложени: протокола на ОИК от 06.10.2011 г., предложението на кмета на община Първомай за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и пълната преписка от проведените консултации между политическите сили и техните предложения.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 и във връзка с чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Първомай, област Пловдив, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руска Петрова Димова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фахри Рамаданов Фахриев
СЕКРЕТАР: Мария Янкова Сталева
ЧЛЕНОВЕ:
Антоанета Янкова Иванова
Радка Пейчева Димитрова
Янко Ангелов Апостолов
Таня Костадинова Стоянова

Резерви
Атанаска Желязкова Ламбрева
Селим Нихадов Кадиров
Ангел Райчев Димитров
Петър Пенев Гаврелов

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 15:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол