Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1142-МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  възражение от Нено Ангелов Христов срещу решение № 83 от 05.10.2011 г. на ОИК – Севлиево

Постъпило е възражение вх. № М-536 от 8.10.2011 г. от Нено Ангелов Христов кандидат за кмет на с. Душево, община Севлиево, и кандидат за общински съветник в община Севлиево, срещу решение № 83 от 5.10.2011 г. на ОИК - Севлиево, с което е заличена регистрацията му като кандидат за кмет и кандидат за общински съветник. Решението на ОИК е взето, тъй като е установено, че Нено Ангелов Христов има настоящ адрес в република Гърция, поради което той не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК.
Във възражението се твърди, че решението на ОИК - Севлиево, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като е взето въз основа на невярна и неточна информация. Жалбоподателят твърди, че има настоящ адрес в с. Душево от 2001 г., където живее фактически от 2002 г. Като аргумент за незаконосъобразност на обжалваното решението жалбоподателят сочи това, че проверката дали отговаря на изискванията на Изборния кодекс е направена не преди, а 15 дни след регистрацията му като кандидат за кмет и общински съветник и не му е дадена възможност да отстрани констатираните нередовности.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
По преписката е представено удостоверение № 000319 от 20.09.2011 г. на общинската администрация в община Севлиево, от което се установява, че Нено Ангелов Христов има настоящ адрес в Гърция. Централната избирателна комисия служебно установи, че същите данни се съдържат в справката на ГД "ГРАО" в МРРБ, издадена в резултат на извършена от ГД "ГРАО" от проверка по силата на Решение № 677-МИ от 03.09.2011 г. на ЦИК.
Предвид наличните данни ОИК - Севлиево, правилно е преценила, че Нено Ангелов Христов не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и е заличил регистрацията му като кандидат за кмет на с. Душево, община Севлиево, и кандидат за общински съветник в община Севлиево. Приложените към жалбата удостоверение рег. № 42341/06.10.2011 г. на МВР относно регистрираните пътувания в АИФ „Граничен контрол" и декларации от жалбоподателя и други граждани (Христинка Станчева, Тотка Мичева, Дона Иванова и Тодор Иванов), че Нено Ангелов Христов има настоящ адрес в с. Душево не могат да променят този извод.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение от Нено Ангелов Христов срещу решение № 83 от 5.10.2011 г. на ОИК - Севлиево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 08:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол