Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1156-НС
София, 30.09.2014

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г. и Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., и поправки на технически грешки

Постъпили са писмо от МВнР с вх. № НС-04-01-71 от 29.09.2014 г., предложение с вх. № НС-10-63 от 30.09.2014 г. на ПП „ГЕРБ", предложение с вх. № НС-10-83 от 30.09.2014 г. на ПП „ДПС", предложение с вх. № НС-10-82 от 29.09.2014 г. на ПП „АТАКА" и писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС -00-366, НС-00-367, НС-00-368, НС -00-369, НС -00-371, НС -00-373, НС-00-374, НС-00-376, НС-00-377, НС-00-379, НС-00-380, НС-00-381, НС-00-382, НС-00-383, НС-00-385, НС-00-386, НС-00-387, НС-00-389, НС-00-390, НС-00-395 от 29.09.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Надя Михайлова Кръстева, ЕГН ..., като член на СИК № 320900046, Великобритания, Абъристуит.

НАЗНАЧАВА Елка Дончева Сурчева, ЕГН   ..., като член на СИК № 320900046, Великобритания, Абъристуит.

ОСВОБОЖДАВА Цветанка Копева Спасова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321700099, Испания, Мадрид 2.

НАЗНАЧАВА Пламен Стоянов Сотиров, ЕГН ..., като председател на СИК № 321700099, Испания, Мадрид 2.

ОСВОБОЖДАВА Кръстьо Димитров Тодоров, ЕГН ..., като член на СИК № 321700105, Испания, Аликанте.

НАЗНАЧАВА Анелия Маринова Петкова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700105, Испания, Аликанте.

НАЗНАЧАВА Слави Борисов Митов, ЕГН ..., като член на СИК № 321700126, Испания, Пеняфиел.

НАЗНАЧАВА Людмил Райков Матеев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

НАЗНАЧАВА Малин Бориславов Младенов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

ОСВОБОЖДАВА Боряна Бужашка, ЕГН ..., като член на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Петър Живков Стоичков, ЕГН ..., като член на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

ОСВОБОЖДАВА Александър Александров Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 324400220, САЩ, Кълъмбъс, Охайо.

НАЗНАЧАВА Царина Цанова Макевой, ЕГН ..., като член на СИК № 324400220, САЩ, Кълъмбъс, Охайо.

ОСВОБОЖДАВА Александър Александров Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 324400233, САЩ, Синсинати Охайо.

НАЗНАЧАВА Дойчин Димитров Кършовски, ЕГН ..., като член на СИК № 324400233, САЩ, Синсинати Охайо.

ОСВОБОЖДАВА Фатма Хасан Мустафа, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

НАЗНАЧАВА Розалина Недялкова Джамбазова-Попова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900261, Турция, Бурса, Куртулуш 2.

ОСВОБОЖДАВА Найден Николаев Миланов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900275, Турция, Бурса Дуачанър 3.

НАЗНАЧАВА Стефан Петров Аспарухов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900275, Турция, Бурса Дуачанър 3.

ОСВОБОЖДАВА Сергей Стефанов Момчилов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900276, Турция, Бурса, Казъм карабек 1.

НАЗНАЧАВА Васка Йорданова Кушлева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900276, Турция, Бурса, Казъм карабек 1.

ОСВОБОЖДАВА Билян Боянов Ангелов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900303, Турция, Измир, Доганлар 2.

НАЗНАЧАВА Румяна Методиева Върбанова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900303, Турция, Измир, Доганлар 2.

ОСВОБОЖДАВА Васил Георгиев Дурев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900323, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 1.

НАЗНАЧАВА Диана Иванова Илиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900323, Турция, Истанбул, Б.Ото- Гюмюшпала 1.

НАЗНАЧАВА Сениха Ахмет, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900332, Турция, Истанбул, Ортамахала 2.

НАЗНАЧАВА Джансер Тюнчер Адем, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900361, Турция, Сердиван.

ОСВОБОЖДАВА Мелек Исметова Карадаш, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900362, Турция, Текирдаа.

НАЗНАЧАВА Валери Ценов Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900362, Турция, Текирдаа.

НАЗНАЧАВА Ахмед Бейки Рамадан, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900364, Турция, Феризли.

ОСВОБОЖДАВА Кямиле Кемал Мандажъ, ЕГН ..., като член на СИК № 324900371, Турция, Чорлу, Шейх Синан 4.

НАЗНАЧАВА Даниела Михайлова Баулова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900371, Турция, Чорлу, Шейх Синан 4.

ОСВОБОЖДАВА Летиф Осман Сюлеман, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900380, Турция, Ялова 3.

НАЗНАЧАВА Вселина Юриева Низамска, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900380, Турция, Ялова 3.

ОСВОБОЖДАВА Веселинка Александрова Дечева-Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

НАЗНАЧАВА Милко Николов Милушев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Татяна Иванова Димитрова, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Сунай Мустафа Мехмед, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Невена Ясенова Терзиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Гюркан Ридван Еюб, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.       

НАЗНАЧАВА Хубавена Йосифова Кирова, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ОСВОБОЖДАВА Айсел Шефки Мартинова, ЕГН ..., като член на СИК № 325800423, Швеция, Стокхолм.

НАЗНАЧАВА Валентин Михайлов Гайдаров, ЕГН ..., като член на СИК № 325800423, Швеция, Стокхолм.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900045, Великобритания, Честър .

НАЗНАЧАВА Айтен Халил Петелова, ЕГН ..., като като заместник-председател на СИК № 320900045, Великобритания, Честър.

ОСВОБОЖДАВА Невена Георгиева Беловодска, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900059, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

НАЗНАЧАВА Моника Христова Бъчварова  , ЕГН ..., като като председател на СИК № 320900059, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Борисов Бонев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321200085, Дания, Одензе.

НАЗНАЧАВА Венета Анатолиева Спасова, ЕГН ..., като като заместник-председател на СИК № 321200085, Дания, Одензе.

ОСВОБОЖДАВА Жени Димитрова Орешкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321200083, Дания, Олборг.

НАЗНАЧАВА Ива Росенова Русева, ЕГН ..., като като секретар на СИК № 321200083, Дания, Олборг.

ОСВОБОЖДАВА Богомила Ивелинова Богомилова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300396, ФР Германия, Дюселдроф.

НАЗНАЧАВА Женя Иванова Желева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300396, ФР Германия, Дюселдроф.

ОСВОБОЖДАВА Бисер Илиев Георгиев, ЕГН ..., като член на СИК № 321700126, Испания, Пеняфиел.

НАЗНАЧАВА Антоанета Переликова Андрянова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700126, Испания, Пеняфиел.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Кирилова Стоянова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324400200, САЩ, Бостън.

НАЗНАЧАВА Йоана Ивайлова Кузмова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324400200, САЩ, Бостън.

ОСВОБОЖДАВА Нели Боянова Никуцова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700092, Испания, Барселона.

НАЗНАЧАВА Веселин Димитров Гинев, ЕГН ..., като член на СИК № 321700092, Испания, Барселона.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Иванов Йорданов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320600022, Белгия, Льовен.

НАЗНАЧАВА Надежда Владимирова Миладинова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320600022, Белгия, Льовен.

ОСВОБОЖДАВА Наташа Георгиева Илиева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

ПРЕНАЗНАЧАВА Наташа Георгиева Илиева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

ОСВОБОЖДАВА Петя Великова Гошева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

ОСВОБОЖДАВА Красимир Алексиев Камбошев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700103, Испания, Памплона.

НАЗНАЧАВА Валери Банков Хаджиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700103, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Илиан Кирилов Илиев, ЕГН ..., като член на СИК № 325400404, Франция, Париж 1.

НАЗНАЧАВА Йордан Илиев Балабанов, ЕГН ..., като член на СИК № 325400404, Франция, Париж 1.

ОСВОБОЖДАВА Даниел Иларионов Лазаров, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2

НАЗНАЧАВА Ганка Руменова Чивчибашева, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Иван Смилянов Филчев, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2

НАЗНАЧАВА Цветелина Маргаритова Цветанова, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Илхан Фейми Алиосман, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2

НАЗНАЧАВА Халим Дуран Бекир, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Станка Стоева Божинова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100066, Гърция, Атина Посолство 1.

НАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като член на СИК № 321100066, Гърция, Атина Посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Сабахтин Мюмюн Кърбекир, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900257, Турция, Бурса Хамитлер 1.

НАЗНАЧАВА Зейнеб Юсеин Али, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900257, Турция, Бурса Хамитлер 1.

ОСВОБОЖДАВА Валентин Йовков Тончев  , ЕГН ..., като председател на СИК № 320600020, Белгия, Брюксел ПП 2.

НАЗНАЧАВА Айсун Хасан Хюсеин, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600020, Белгия, Брюксел ПП 2.

ОСВОБОЖДАВА Хюсню Хасан Хюсню, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600016, Белгия, Антверпен .

ПРЕНАЗНАЧАВА Валентин Йовков Тончев, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600016, Белгия, Антверпен.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Илиянова Илиева-Смит, ЕГН ..., като член на СИК № 324100195, Република Южна Африка, Кейптаун.

НАЗНАЧАВА Асен Христов Асенов, ЕГН ..., като член на СИК № 324100195, Република Южна Африка, Кейптаун.

ОСВОБОЖДАВА Златко Василев Златев, ЕГН ..., като член на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Християн Кирилов Цолов, ЕГН ..., като член на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Зоя Петрова Касапова, ЕГН ..., като член на СИК № 323300165, Молдова, Кишинев.

НАЗНАЧАВА Димитрина Стефанова Павлова, ЕГН ..., като член на СИК № 323300165, Молдова, Кишинев.

ОСВОБОЖДАВА Бодлева Лариса Николаевна, ЕГН ..., като член на СИК № 323300167, Молдова, Твардица.

НАЗНАЧАВА Димитрова Елена Михайловна, ЕГН ..., като член на СИК № 323300167, Молдова, Твардица.

ОСВОБОЖДАВА Лидия Борисова Михова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400406, Франция, Страсбург.

ОСВОБОЖДАВА Александър Веселинов Манов, ЕГН ..., като член на СИК № 325400406, Франция, Страсбург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Александър Веселинов Манов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400406, Франция, Страсбург.

НАЗНАЧАВА Ваня Георгиева Духова, ЕГН ..., като член на СИК № 325400406, Франция, Страсбург.

ОСВОБОЖДАВА Никола Бориславов Николов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325200383, Финландия, Хелзинки.

НАЗНАЧАВА Петя Радославова Христова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325200383, Финландия, Хелзинки.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Димитрова Бурлакова, ЕГН ..., като член на СИК № 325000381, Украйна, Киев.

НАЗНАЧАВА Снежана Димитрова Илиева   , ЕГН ..., като като член на СИК № 325000381, Украйна, Киев.

ОСВОБОЖДАВА Мелина Борянова Христова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900308, Турция, Измир, Сарнъч 3.

НАЗНАЧАВА Бахтияр Кадир Мустафа, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900308, Турция, Измир, Сарнъч 3.

ОСВОБОЖДАВА Мартин Мартинов Асенов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900313, Турция, Измир, Гази Паша 2.

НАЗНАЧАВА Ахмет Юсеин Юсуф, ЕГН ..., като член на СИК № 324900313, Турция, Измир, Гази Паша 2.

ОСВОБОЖДАВА Росен Иванов Манев, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ОСВОБОЖДАВА Борислав Георгиев Овчаров, ЕГН ..., като член на СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ПРЕНАЗНАЧАВА Росен Иванов Манев, ЕГН ..., като член на СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ПРЕНАЗНАЧАВА Борислав Георгиев Овчаров, ЕГН ..., като

председател на СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ОСВОБОЖДАВА Кристиана Цанкова Градева, ЕГН ..., като член на СИК № 320900043, Великобритания, Колчестер.

НАЗНАЧАВА Ния Малинова Антиова, ЕГН ..., като член на СИК № 320900043, Великобритания, Колчестер.

ОСВОБОЖДАВА Съби Томов Ангелов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

НАЗНАЧАВА Неждет Бейсим Садула, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г. и Решение № 1099-НС от 27септември 2014 г., както следва:

 

1. В т. 68. Секционна избирателна комисия № 321100069, Гърция, Солун:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Руслан Белизаров Баждеков, ЕГН ...", вместо Руслан Велизаров Баждеков, ЕГН ....

2. В т. 79. Секционна избирателна комисия № 321100080, Гърция, Ставрос:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Петрова Вангелова, ЕГН ...", вместо Мария Петрова Ванчелова, ЕГН ....

3. В т. 386. Секционна избирателна комисия № 325300387, ФР Германия, Хамбург:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Елиза Пламенова Янкова, ЕГН ...", вместо Елица Пламенова Янкова, ЕГН ....

4. В т. 50. Секционна избирателна комисия № 320900051, Великобритания, Глостър :

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Христина Василева Тотева, ЕГН ....", вместо Христина Василева Тонева, ЕГН ....

5. В т. 89. Секционна избирателна комисия № 320800089, Испания, Хетафе:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Илияна Митева Савова, ЕГН ...", вместо Илияна Метева Савова, ЕГН ....

6. В т. 35. Секционна избирателна комисия № 320900036, Великобритания, Манчестер:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ" Виктор Минчев Панков, ЕГН ...", вместо Виктор Минчов Панков, ЕГН ....

7. В т. 185. Секционна избирателна комисия № 323700186, Норвегия, Ставангер:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР" Боряна Йорданова Маринова, ЕГН ... ", вместо Боряна Иванова Маринова, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.10.2014 в 09:29 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол