Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1161-НС
София, 30.09.2014

ОТНОСНО: изменение на Правила за произвеждането и начина на гласуване в експерименталното машинно гласуване в СИК, приети с Решение № 1058-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 29, § 10, ал. 2 от ПЗР на Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 777-НС от 25 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Правила за произвеждането и начина на гласуване в експерименталното машинно гласуване в СИК, приети с Решение № 1058-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. В абзац втори на т. 5 изразът „върху който се поставя печатът на СИК" се заличава.

Добавя се следното изречение: „Пликът се разпечатва в присъствието на членовете на СИК и след активирането на специализираното машинно устройство паролата веднага се поставя в друг плик, който се запечатва и подписва от присъстващите членове на СИК".

2. В т. 17 се добавя ново изречение: „Този плик се поставя в торбата с изборни книжа и материали".

3. Текстът на т. 18 се заличава и вместо него се добавя следният текст: „Данните от разпечатката от специализираното машинно устройство за гласуване, съдържаща резултатите от машинното гласуване, се вписват в протокола за машинното гласуване (Приложение № 87-НС-ЕМГ), който надлежно се оформя и подписва от членовете на СИК".

4. Текстът на т. 19 се заличава и вместо него се добавя следният текст: „Протоколът за машинното гласуване, разпечатките от специализираното машинно устройство за гласуване (първоначалната и финалната), пликът с паролата по т. 5 и флаш паметта от машината се поставят в плика по т. 2 на Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК с надпис „Протокол на СИК №... с резултатите от гласуването" и се предават на РИК с другите изборни книжа и материали".

5. В т. 20 се добавя следното изречение: „Специализираното машинно устройство се прибира след попълването и подписването на секционните протоколи от членовете на СИК".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.10.2014 в 09:32 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол