Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1162-НС
София, 30.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки

Постъпило е предложение с вх. № НС-15-263 от 30.09.2014 г. от Ваня Владимирова Събчева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" -Ловеч с пълномощно № НС-1/07.08.2014 г., за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки. Предлага се на мястото на Ана Борисова Николова - член на комисията, да бъде назначена Даниела Димитрова Йотова.

Към предложението са приложени: молба от Ана Борисова Николова за освобождаването й като член на РИК, поради невъзможност за по-нататъшно изпълнение на задълженията й; декларация от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Димитрова Йотова; пълномощно № НС-1/07.08.2014 г. и пълномощно № КО-Г-111/06.08.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки, Ана Борисова Николова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки, Даниела Димитрова Йотова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.10.2014 в 09:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол