Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1163-НС
София, 30.09.2014

ОТНОСНО: отваряне помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., в които се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори и от националния референдум

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., в които се съхраняват изборни книжа от предшестващи избори за президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници и кметове, членове на Европейския парламент от Република България и националния референдум, произведен през 2013 г., за да бъдат прибрани изборните книжа и бюлетините от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. по реда и начина, определен в т. 21 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г.

Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 19,00 ч. на 5 октомври 2014 г. от комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, определена със заповед на кмета на съответната община.

След прибиране на торбите с бюлетините и останалите книжа и материали и екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК заключва помещението и го запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията подпечатани с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

Копия от протоколите да се изпратят до общинските избирателни комисии в случаите, когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от 2011 г., и/или до областните управители, когато в помещенията се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2013 г., и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители, да се осъществява съгласно т. 24-27 на Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.10.2014 в 09:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол