Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1169-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Струмяни, област Благоевград, назначена с Решение № 206-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-739/07.10.2011 г. от кмета на община Струмяни, Ваня Илиева към което е приложено предложение Пакизе Алиева Джамбазова - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Струмяни, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Биляна Йорданова Данаилова да бъде назначена Елена Димитрова Филчева. Към предложението са приложени: молба от Биляна Йорданова Данаилова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Елена Димитрова Филчева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Струмяни, област Благоевград, Биляна Йорданова Данаилова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Струмяни, област Благоевград, Елена Димитрова Филчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол