Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев, заведено под № 63 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 22.12.2004 г. по ф.д. № 12351/2004 г. на СГС - ФО, 5 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф. д. № 12351/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 137 на „Държавен вестник", бр. 12 от 04.02.2005 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис от протокол от заседание на Националния комитет на партията, проведено на 04.06.2011 г. с взето решение на основание чл. 5, т. 5.3.1. от Раздел ІІ от Устава на партията за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-404 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г., в срока по чл. 34, ал. 4 ЗПП; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 26.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 12351/2004 г.; удостоверение № ИД 11-551 от 04.08.2011 г. от ТБ „Сибанк" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, пълномощно от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев в полза на Тодор Георгиев Тодоров, с права да представлява партията при регистрацията й в ЦИК - нотариално заверено; пълномощно от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев в полза на Теодора Тодорова Маринова, с права да представлява партията при регистрацията й в ЦИК - нотариално заверено; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9940 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ"  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол