Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1171-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Самуил, област Разград, назначена с Решение № 319-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-748/11.10.2011 г. от Цвятко Василев Стефанов, упълномощен представител на Коалиция за България, за освобождаване на Айтен Али Ибрям като член на ОИК в община Самуил, област Разград, по лични семейни причини и на негово място да бъде назначен Сами Ариф Сами. Към преписката са представени: пълномощно; молба от Айтен Али Ибрям за освобождаването й като член на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Сами Ариф Сами. На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Самуил, област Разград, Айтен Али Ибрям, ЕГН ..., и анулира издаденото удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Самуил, област Разград, Сами Ариф Сами, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол