Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1172-МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Георгиев Кенов – упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход”, срещу решение № 139-МИ от 02.10.2011 г. на ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-589 от 10.10.2011 г. на ЦИК от Стефан Георгиев Кенов - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 139-МИ от 02.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас, с което общинската избирателна комисия е оставила без уважение молбата на Диана Маринова Илиева и молбата на Луиза Атанасова Трайкова за заличаване на последната от кандидатската листа за общински съветници, издигната от ПП „Национално движение за стабилност и възход", за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение, като се твърди, че оспореният акт нарушава основни конституционни права на Луиза Атанасова Трайкова. Жалбоподателят поддържа становище, че макар и да липсват изрични производствени правила по отношение на заличаването, извън случаите на трайна невъзможност и смърт на кандидатите, следва по аналогия при изрично изявено искане на кандидата да бъде заличен като такъв, искането му да бъде уважено от съответната избирателна комисия. С оглед изложеното моли атакуваното решение да бъде отменено като незаконосъобразно и да бъде заличена регистрацията на Луиза Атанасова Трайкова като кандидат за общински съветник.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от приложената преписка по издаване на оспореното решение Луиза Атанасова Трайкова е регистрирана с решение № 115 от 20.09.2011 г. на ОИК - Карнобат, под № 6 в издигнатата от ПП „Национално движение за стабилност и възход" кандидатска листа в изборите за общински съветници в община Карнобат. Същата е подала на 27.09.2011 г. молба до ОИК - Карнобат, да бъде заличена от посочената листа поради „лични доводи". С оспореното решение ОИК - Карнобат, е отказала да заличи като кандидат за общински съветник Луиза Атанасова Трайкова като е мотивирала акта си, намирайки че не са налице условията на чл. 127, ал. 5 от ИК, тъй като в молбата на Луиза Трайкова не се сочат основания за изпадане в трайна невъзможност за участие в изборите или смърт, а като причина се изтъкват „лични доводи". Централната избирателна комисия споделя мотивите на ОИК - Карнобат, по отношение приложението на изборния закон, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение, а оспореното решение потвърдено като правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Георгиев Кенов - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 139-МИ от 02.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас, с което общинската избирателна комисия е оставила без уважение молбата на Диана Маринова Илиева и молбата на Луиза Атанасова Трайкова за заличаване на последната от кандидатската листа за общински съветници, издигната от ПП „Национално движение за стабилност и възход", за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол