Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1173-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, назначена с Решение № 345-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-742/07.10.2011 г. от Йордан Николов Араджиев - председател на ОИК - Ивайловград, за промени в ОИК - Ивайловград, област Хасково, придружено с предложение от Мехмед Мюмюн Хасан - председател на общинския съвет на ПП „ДПС" - Ивайловград, за замяна на члена на комисията Веселин Тодоров Георгиев с Недялка Владимирова Узунова. Към предложението са приложени: заявление от Веселин Тодоров Георгиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование - степен бакалавър на Недялка Владимирова Узунова; пълномощно от Мехмед Юмер Атаман на Мехмед Мюмюн Хасан.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, Веселин Тодоров Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, Недялка Владимирова Узунова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол