Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1176-ПВР
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  получаване и обработване на данните от гласуването извън страната

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и чл. 232, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1.1. След приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и съставяне на секционните протоколи секционните избирателни комисии в чужбина незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време на изборния ден, изпращат на Централната избирателна комисия протокол-грама с резултатите от изборите по утвърдения от Централната избирателна комисия с Решение № 1175-ПВР от 14 октомври 2011 г. образец и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната.
1.2. Документите по т. 1.1. се изпращат от председателя на секционната избирателна комисия извън страната, когато той отсъства - от секретаря, а когато отсъстват и председателя, и секретаря - от определен с решение на комисията друг неин член.
2.1. Документите по т. 1.1. се изпращат на специално определения електронен адрес на ЦИК: ..., който е конфигуриран на клиент за електронна поща на компютърна система, разположена във временния комуникационен пост в ЦИК.
2.2. Създава се и специално определен резервен електронен адрес на ЦИК: ..., който се конфигурира на клиент за електронна поща на компютърна система, разположена във временния комуникационен пост в ЦИК.
3. Имената на файловете, съдържащи документите по т. 1.1. се озаглавяват, като се използва латинската азбука и се изписват по следния начин: трибуквен код на държавата съгласно стандарт „ISO 3166 Alpha-3", разделител „_"; деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_" и трибуквен код, идентифициращ вида на документа.
За документите по т. 1.1. се използват следните съкращения:
- PRG - протокол-грама с резултатите от изборите;
- PRT - протокол на СИК (Приложение № 68 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
- LST - списък за гласуване извън страната.
4. При СИК в дипломатическите и консулските представителства документите се сканират на файл в pdf формат в присъствието на председателя и секретаря на СИК и се изпращат на специално определения електронен адрес на ЦИК: ... / резервния електронен адрес на ЦИК: ... чрез комуникационните канали на дипломатическото или консулското представителство.
5.1. При СИК извън дипломатическите и консулските представителства документите се сканират на файл в pdf формат в присъствието на председателя и секретаря на СИК и се изпращат на специално определения електронен адрес на ЦИК: ... / резервния електронен адрес на ЦИК: ... единствено от електронния адрес на съответната СИК, създаден в домейна на Министерството на външните работи - mfa.bg.
5.2. Само при възникнал технически проблем с връзката с интернет сканираният файл в pdf формат на протокола на съответната СИК се разпечатва във формат А4, като се следва последователността на информацията в протокола, след което се изпраща по факс в комуникационния център до ЦИК заедно с протокол-грамата и сканиран екземпляр от списъка за гласуване извън страната, като се следва последователността на информацията в списъка. При възстановяване на връзката с интернет документите незабавно се изпращат по реда на т. 5.1. При несъответствия между документите, изпратени по факс, и тези, изпратени по реда на т. 5.1., за валидни се считат данните, изпратени по реда на т. 5.1.
6. При получаване на документите по т. 1.1. от ЦИК и след проверка на тяхната редовност ЦИК изпраща до съответната СИК потвърждение по същия комуникационен канал, по който са получени - съответно на електронния адрес на СИК, създаден в домейна на Министерството на външните работи - mfa.bg, или чрез комуникационните канали на дипломатическото или консулското представителство. При установена нередност в документите по т. 1.1. ЦИК уведомява за това съответната СИК. След отстраняване на нередностите СИК незабавно изпраща повторно документите по т. 1.1.
7. Определен с решение на ЦИК неин член получава протокол-грамата от комуникационния център на МВнР срещу подпис. Членът на ЦИК заверява с подписа си протокол-грамата, след като сравни данните от протокол-грамата с данните от сканирания протокол.
Прави се ксероксно копие на протокол-грамата, което също се заверява с подписа на члена на ЦИК на всяка страница. Ксероксното копие се предоставя на изчислителния пункт за въвеждане и изготвяне на компютърно предложение за протокол на СИК в изчислителния пункт на ЦИК. Компютърната разпечатка за въведените протокол-грами се подписва от представител, съответно на ЦИК и на преброителя. След въвеждане на данните ксероксните копия от протокол-грамите се връщат на члена на ЦИК срещу подпис.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол