Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1178-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Татяна Василева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК – Враца

Постъпило е писмо от ОИК - Враца, с вх. № М-770 от 14.10.2011 г., към което са приложени: жалба от Татяна Василева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", съгласно пълномощно № 20 от 28.07.2011 г. и пълномощно № КО-Г.013/19.07.2011 г., срещу решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца; заверено копие от обжалваното решение; особено мнение по обжалваното решение на Румяна Маринова - член на комисията; заверено копие от предложение от Григор Томов - независим кандидат за кмет на община Враца с вх. № 209 от 06.10.2011 г.; заверено копие от решение № 195-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Враца, относно регистриране на кандидати за общински съветници, издигнати от ПП „Движение свободен избор".
Жалбоподателят развива съображения относно незаконосъобразност на обжалваното решение и иска неговата отмяна.
С обжалваното решение ОИК - Враца, е регистрирала Маргарит Марков Маждраков като застъпник на независимия кандидат за кмет на община Враца Григор Томов Григоров. Видно от приложеното копие от Решение № 195-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Враца, Маргарит Марков Маждраков е регистриран като кандидат за общински съветник под № 5 в листата, издигната от ПП „Движение свободен избор".
Жалбоподателят счита, че като застъпник не може да се регистрира кандидат за участие в същите избори. Този извод може да се направи от разпоредбите на Изборния кодекс, които уреждат правомощията на застъпниците, съответно на кандидатите. Становище за недопустимост за съвместяване на качествата на кандидат и на застъпник на кандидат е изразено и в приложеното особено мнение на член на ОИК - Враца, към обжалваното решение.
Жалбата е подадена в срок и е допустима за разглеждане, а разгледана по същество се явява основателна по изложените в жалбата съображения, които ЦИК приема. При логическото тълкуване на законовите норми, които уреждат правомощията на застъпниците, ясно разграничени в закона от тези на кандидатите за участие в изборите, съвместяването на качеството застъпник от един кандидат би го поставило в привилегировано положение в сравнение с другите кандидати, каквато воля законодателят няма.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца, относно регистрация на Маргарит Марков Маждраков като застъпник на независимия кандидат за кмет на община Григор Томов Григоров.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол