Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1179-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  отмяна на решение № 99 от 17.09.2011 г. на ОИК – Попово, област Търговище, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ЗАЕДНО” в частта по т. І.21

Постъпило е писмо-уведомление от ОИК - Попово, заведено в ЦИК с вх. № М-706 от 13.10.2011 г., с което ни уведомяват за допуснато нарушение от ОИК - Попово, при регистрация на кандидатските листи за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Към писмото се прилагат заверени копия от решение № 45 от 01.09.2011 г., решение № 99 от 17.09.2011 г., копия от регистрите за общински съветници и за кметове на кметства, 2 броя заявления по чл. 126, ал. 1, т. 2, декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПДР на Изборния кодекс, декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК и протокол № 10 от 16.09.2011 г. на местна предизборна коалиция „ЗАЕДНО".
С решение № 45 от 01.09.2011 г. ОИК - Попово, е регистрирала като кандидат за кмет на кметство с. Славяново, община Попово, Валентина Кирова Михова, ЕГН ..., по заявление на политическа партия „Земеделски съюз „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ". С решение № 99 от 17.09.2011 г. е регистрирана кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Попово, от местна коалиция „ЗАЕДНО". В листата под № 21 е включена отново Валентина Кирова Михова, ЕГН .... С това е нарушено изискването на чл. 122, ал. 4 от Изборния кодекс, съгласно която кандидат за кмет на една партия може да бъде и кандидат за общински съветник само на същата партия. Това нарушение води до недействителност на регистрацията съгласно чл. 122, ал. 7 от ИК, извършена с решение № 99 от 17.09.2011 г. на ОИК - Попово, в частта й по т. І.21.
Предвид изложеното и констатираното от ЦИК нарушение на ОИК - Попово, взето с решение № 99 от 17.09.2011 г. и на основание чл. 122, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Обявява за недействителна регистрацията на Валентина Кирова Михова, ЕГН ..., като кандидат за общински съветник в кандидатската листа под № 21 на местна коалиция „ЗАЕДНО" и отменя решение № 99 от 17.09.2011 г. на ОИК - Попово, област Търговище, в частта му по т. І.21 за регистрация на Валентина Кирова Михова.
2. За решението по т. 1 да се уведомят незабавно ОИК - Попово, местната коалиция „ЗАЕДНО" и кандидатът за общински съветник Валентина Кирова Михова
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол