Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗБОРИМ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗБОРИМ", подписано от представляващия и председател на партията Иван Василев Палабуюк, заведено под № 65 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 08.04.2011 г. по ф.д. № 3/2011 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф. д. № 3/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 41 на „Държавен вестник", бр. 41 от 31.05.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на председателя на партията №005/20.06.2011 г. в съответствие с чл.25, т.2 от Устава на партията за насрочване на заседание на управителния съвет на партията и дневен ред на 14.07.2011 г.; протокол №007/14.04.2011 г. в оригинал от заседание на Управителния съвет на партията, проведено на 14.07.2011 г., с което на основание чл.20, т.3 и т.4 от устава е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрацията й в ЦИК, от който са видни кворумът и начинът на взимане на решенето; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-389 от 25.07.2011 г. на Сметната палата, удостоверяваща, че партията не е имала задължение да внася финансови отчети; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 21.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, 2 състав, по ф.д. № 3/2011 г.; удостоверение № 022 от 04.08.2011 г. от „Търговска банка Д" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8 082 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗБОРИМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол