Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1183-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  регистрация на сдружение “БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН” за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление с вх. № М-631 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Пламен Пенчев Иванов - председател на управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адресът за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 13 октомври 2011 г. по ф.д. № 35 от 2009 г., издадено от Сливенския окръжен съд; копие от решение № 111 от 17.11.2009 г. по ф.д. № 35 от 2009 г. на Сливенския окръжен съд; нотариално заверено копие от удостоверение от регистър БУЛСТАТ и нотариално заверено пълномощно от Пламен Пенчев Иванов на Валери Петров Станчев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение "БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" за участие с наблюдатели в изборите общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Не по-късно от 20 октомври 2011 г. сдружение "БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и единния граждански номер. Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол