Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1185- МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от коалиция „Кюстендил”, представлявана от Петър Георгиев Паунов, срещу решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-704 от 13.10.2011 г. на ЦИК от коалиция „Кюстендил, представлявана от Петър Георгиев Паунов, срещу решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Обжалва се решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
В жалбата се изтъква, че решението на ОИК - Кюстендил, е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано. В решението на ОИК се казва единствено, че е нарушена разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК. В случая не става ясно коя от хипотезите на чл. 134, ал. 2 от ИК е нарушена, по какъв начин и в какво се изразява нарушението. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви в решението на ОИК правят решението незаконосъобразно. Освен това разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК предвижда, че по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име той се издава.
Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество основателна. С решението си ОИК - Кюстендил, е следвало или точно да укаже нарушението, или да даде указания какво точно счита за незаконосъобразно и как то да бъде отстранено, или какво действие следва да се предприеме във връзка с въпросния агитационен материал. Решението на ОИК - Кюстендил, изразено в едно единствено изречение, че агитационният материал нарушава чл. 134, ал. 2 от ИК по никакъв начин не подпомага контрола, който ОИК - Кюстендил, следва да упражни с потенциални нарушения, свързани с агитационните материали на територията, за които е компетентна да отговаря общинската избирателна комисия. Би следвало ОИК- Кюстендил, да укаже дали има и какви нередовности са констатирани в агитационния материал на коалиция „Кюстендил" и в случай че установи такива, с решението си да даде указания как недостатъците биха могли да бъдат отстранени.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол