Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1187-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Eрдинч Илияз Хаджиев – кандидат за общински съветник от ПП „Движение за права и свободи”, срещу решение № 135 от 21.09.2011 г. на ОИК – Тервел, област Добрич

Постъпило е писмо с вх. № М-87 от 24.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Тервел, с което е препратена жалба с вх. № 30 от 23.09.2011 г. на ОИК, подадена от Ердинч Илияз Хаджиев - кандидат за общински съветник, издигнат от ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 135 от 21.09.2011 г. на ОИК - Тервел, с което е заличена регистрацията на същия като кандидат за общински съветник, вписан под № 2 в листата на ПП „Движение за права и свободи".
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.
Решение № 135 от 21.09.2011 г. на ОИК - Тервел, е постановено въз основа на Справка за постоянен и настоящ адрес и дата на регистрация на кандидатите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство, издадена от Общинска администрация - Тервел, с вх. № 28 от 21.09.2011 г. на ОИК., според която жалбоподателят е бил с постоянен и настоящ адрес в с. Хитово, община Добричка, област Добрич.
Видно обаче от допълнително представените по преписката адресна карта за настоящ адрес от 21.06.2011 г., договор за наем от 04.05.2011 г., декларации по чл. 92, ал. 3 от ЗГР и решение № 135 от 06.10.2011 г. на Добричкия административен съд по адм.дело № 533 по описа на съда за 2011 г., при наличие в случая на изискуемите по закон документи по смисъла на чл. 92, ал. 2 и 3 от ЗГР на жалбоподателя незаконосъобразно от кмета на община Тервел му е отказана актуализация на данните в регистъра на населението и в НБД „Население" във връзка с подадената от жалбоподателя адресна карта за промяна на настоящ адрес в с. Коларци, община Тервел, от 21.06.2011 г.
Предвид изложеното и приложените по преписката писмени доказателства и Решение № 135 от 06.10.2011 г. на Добричкия административен съд по адм.дело № 533 по описа на съда за 2011 г., за наличие на действителна регистрация по настоящ адрес на жалбоподателя в с. Коларци, община Тервел, по реда на ЗГР се налага изводът, че към заявяването на регистрацията си като кандидат за общински съветник от листата на ПП „Движение за права и свободи" и към настоящия момент жалбоподателят е отговарял на изискванията на разпоредбите на чл. 4, ал. 5 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, поради което на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 135 от 21.09.2011 г. на ОИК - Тервел, с което се заличава регистрацията на Ердинч Илияз Хаджиев, вписан под № 2 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „Движение за права и свободи", регистрирана с решение № 131 от 20.09.2011 г. на ОИК - Тервел.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол