Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1191-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Юли Петров Митов – кандидат за кмет на кметство Крушовене, община Долна Митрополия, област Плевен, предложен от ПП „Партия на зелените”, срещу решение № 163-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № М-746 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Юли Петров Митов - кандидат за кмет на кметство Крушовене, община Долна Митрополия, област Плевен, предложен от ПП „Партия на зелените", срещу решение № 163-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Долна Митрополия, област Плевен, с което е заличена регистрацията на кандидата.
Жалбоподателят настоява за отмяна на решението за заличаване на неговата регистрация като кандидат за кмет на кметство с твърденията, че има постоянен адрес в с. Крушовене, отразен и в личната му карта, издадена на 02.06.2010 г., копие от която прилага. Поддържа, че след 31 март 2010 г. не е пътувал извън пределите на страната, за което прилага копие на удостоверение изх. № 33244 от 13.10.2011 г. на ОД на МВР - Плевен. Към жалбата прилага допълнително и документ от власти на Република Гърция с отразена последна застраховка от гръцки работодател от м. октомври 2008 г.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
С решение № 163-МИ от 11.10.2011 г. ОИК - Долна Митрополия, е заличила извършената по-рано регистрация на Юли Петров Митов с ЕГН ..., като кандидат за кмет на кметство Крушовене, издигнат от ПП „Партия на зелените", като е приела, че кандидатът не отговаря на условията на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5 и § 10, ал. 4 от ДР на ИК. При извършената справка от ТЗ „ГРАО", изпратена с изх. № 450 от 10.10.2011 г. на ЦИК до всички общински избирателни комисии, се установява, че жалбоподателят е с настоящ адрес към 22.06.2011 г. в Република Гърция. С удостоверение № 000640 от 11.10.2011 г. на Общинската администрация - Долна Митрополия, се сочи, че Юли Петров Митов е с адресна карта по настоящ адрес за периода 12 май 2010 г. - 14 юли 2011 г. в Република Гърция, след което е регистриран по настоящ адрес в ....

В съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК общинската избирателна комисия е заличила регистрацията на кандидата, след като е установила, че спрямо него не са налице материално-правните предпоставки за кандидатирането му в изборите за общински съветници и кметове. Кандидатът следва да има постоянен и настоящ адрес на територията на страната най-малко 4 месеца преди изборния ден, а Юли Петров Митов е бил с настоящ адрес към 22.06.2011 г. извън страната.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Юли Петров Митов - кандидат за кмет на кметство Крушовене, община Долна Митрополия, област Плевен, предложен от ПП „Партия на зелените", срещу решение № 163-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Долна Митрополия, област Плевен, с което е заличена регистрацията на кандидата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол