Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1195-НС
София, 02.10.2014

ОТНОСНО: регистрация на застъпник извън страната на кандидатската листа на партия „Движение 21“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-23-76 от 02.10.2014 г. за регистрация на застъпник в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение 21" в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Заявлението е подписано от Данаил Валериев Георгиев - пълномощник на представляващия партията.

Към заявлението е приложен списък, съдържащ името и ЕГН... на едно лице, което да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа, на хартиен и технически носител. Приложено е копие от пълномощно в полза на Данаил Валериев Георгиев.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД, резултатът от която е получен с вх. № НС-00-443 от 02.10.2014 г., се установи, че лицето от списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс - има навършени 18 години към датата на регистрация и не е регистрирано като застъпник на други кандидатски листи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 716-НС от 15 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като застъпник в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение 21" Ангелина Младенова Славейкова, ЕГН ....

Регистрираният застъпник да се впише в публичния регистър на застъпниците извън страната.

На застъпника да бъде издадено удостоверение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2014 в 00:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол