Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РОДОЛЮБИЕ 2000” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „РОДОЛЮБИЕ 2000", подписано от Юлиан Димитров Иванов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 78 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.12.2000 г. по ф.д. № 10615/2000 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 08.08.2011 г. от СГС - ФО, по ф.д. № 10615/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 66 на „Държавен вестник", бр. 15 от 16.02.2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол № 1 от 19.07.2011 г. от заседание на Националния съвет на ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; покана от председателя на ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000" до Националния съвет на партията от 10.07.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-432 от 03.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 79 от 04.08.2011 г. на Сосиете Женерал Експресбанк АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 08.08.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 10615/2000 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно от Юлиан Димитров Иванов в полза на Илина Тодорова Стоянова да представлява партията пред ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7974 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Към 08.08.2011 г. ГД „ГРАО" не е представила на ЦИК протокол с проверка на подписите на представения  списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „РОДОЛЮБИЕ 2000" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „РОДОЛЮБИЕ 2000" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол