Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1200-ПВР/МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, назначена с Решение № 411-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-757/17.09.2011 г. от Стефан Иванов Терзийски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Бяла Слатина, област Враца. Предлага се на мястото на председателя на комисията Боряна Василева Петкова да бъде преназначен досегашният член на комисията Цветелина Андреева Андровска и на нейно място да бъде назначена като член на ОИК - Бяла Слатина, Боряна Иванова Борисова-Куманова. Към предложението са приложени: искане от Боряна Василева Петкова за предсрочно прекратяване на пълномощията й като председател на ОИК - Бяла Слатина, по нейно желание; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Боряна Иванова Борисова-Куманова; пълномощно № КО-Г.013/19.07.2011 г. на Николай Горанов Коцев и пълномощно № 12/28.07.2011 г. за преупълномощаване на Стефан Иванов Терзийски.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Боряна Василева Петкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Цветелина Андреева Андровска, ЕГН ..., анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Боряна Иванова Борисова-Куманова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол