Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1204-НС
София, 02.10.2014

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1154–НС от 30 септември 2014 г.на ЦИК за регистрация на наблюдатели на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“

С писмо с вх. № НС-00-432 от 1 октомври 2014 г. от „Информационно обслужване" АД е постъпила информация за повторна регистрация на три лица като наблюдатели от името на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" с Решение № 1154-НС от 30 септември 2014 г. При извършена проверка в регистрите на ЦИК за регистрираните наблюдатели се установи, че в Решение № 1102-НС от 29 септември 2014 г. лицата Христо Димитров Спасов, Стела Куртева Щилиянова и Петър Светославов Петров са били регистрирани като наблюдатели от същото сдружение и са им издадени удостоверения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 112 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ диспозитива на Решение № 1154 от 30 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. Числото „631" се изменя на 628.

2. Заличава повторната регистрация като наблюдатели на:

Христо Димитров Спасов, ЕГН ...

Стела Куртева Щилиянова, ЕГН ...

Петър Светославов Петров, ЕГН ...

извършена с Решение № 1154-НС от 30 септември 2014 г. на ЦИК.

Анулира издадените удостоверения на заличените лица със следните номера: 629, 630 и 631.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2014 в 00:55 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол