Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1205-МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Бистра Михайлова Борисова – представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-768 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Бистра Михайлова Борисова - представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК - Брезник; копие от заявление от Десислава Христова Христова до ОИК - Брезник; копие от удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник; копие от удостоверение за регистрация на инициативен комитет.
С точка втора на решение № 121 от 05.10.2011 г. ОИК - Брезник, на основание чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на община Брезник, и при необходимост със съдействие на органите на МВР да премахне агитационни материали, които закриват поставените такива преди това на кандидата за кмет на община Брезник - Васко Попов и листата за общински съветници на Коалиция „Бъдеще за Граово" на определените за това места на ул. „Владо Радославов", ул. „Борис Антов", ул. „Георги Бунджулов" и на таблото пред Пощата, находяща се на пл. „9-ти септември", гр. Брезник.
На 06.10.2011 г. Десислава Христова - независим кандидит за общински съветник моли ОИК - Брезник да я уведоми дали решение № 121 от 05.10.2011 г. касае поставени нейни агитационни материали. До 17.00 ч. на 07.10.2011 г. ОИК - Брезник, не се е произнесла по направеното искане.
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение засяга правата и интересите на кандидата, издигнат от инициативен комитет.
Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение в частта, в която е прието да бъдат премахнати агитационните материали на изброените улици, тъй като го счита за незаконосъобразно поради неспазване от страна на ОИК - Брезник на методическите указания относно реда и начина на констатиране на нарушенията по Изборния кодекс, както и неправилно поради неспазването на този ред и непълно немотивирано по какъв ред и начин са констатирани нарушения, за които е взето обжалваното решение.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Точка втора на Решение № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК - Брезник, е взета на основание постъпила жалба от коалиция „Бъдеще за Граово" за нарушение на чл. 134, ал. 6 от Изборния кодекс. Името на независимия кандидат за общински съветник Десислава Христова не фигурира в решението на комисията.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Бистра Михайлова Борисова - представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Десислава Христова Христова за общински съветник, срещу решениe № 121 от 05.10.2011 г. на ОИК в община Брезник, област Перник.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол