Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1207-ПВР/МИ/ЕП
София, 02.10.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от Общинска избирателна комисия - Попово, с вх. № ЕП-14-57 от 01.10.2014 г. на ЦИК , за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Искането е във връзка с произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, на 12 октомври 2014 г.и прибирането на книжата и материалите от частичния избор в същото помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

С вх. № ПВР/-14-6/02.10.2014 г. е постъпило искане от Общинска избирателна комисия - Попово, за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., поради необходимост да се вземе печат за нуждите на СИК в с. Гагово при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, на 12 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., и т. 17 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., стая № 407-А в сградата на община Попово, за да се вземе печат за нуждите на СИК в с. Гагово при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, на 12 октомври 2014 г.

След изваждане на печата на СИК - Гагово, помещението се запечатва незабавно по описания по-долу ред.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., стая № 507 в сградата на община Попово, за да се поставят в него изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определени със заповед № З-14-782 от 25.09.2014 г. на кмета на общината заповед длъжностни лица от общинската администрация.

След отваряне на помещението и прибирането в него на изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Гагово, последното задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс и от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещенията и прибирането на книжата и материалите в тях се съставят протоколи съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК и т. 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2014 в 00:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол