Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1207-ПВР/МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-730/06.10.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Николай Стефанов Димитров да бъде назначена Силвия Кирилова Данова. Към предложението са приложени: молба от Николай Стефанов Димитров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Силвия Кирилова Данова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Своге, Софийска област, Николай Стефанов Димитров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Своге, Софийска област, Силвия Кирилова Данова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол