Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1208-НС
София, 02.10.2014

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г. и Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-79 от 02.10.2014 г. и от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС -00-361, НС -00-367, НС-00-374, НС-00-398, НС-00-399, НС-00-401, НС-00-402, НС-00-403, НС-00-404, НС-00-405, НС-00-406, НС-00-410, НС-00-412, НС-00-413, НС-00-414, НС-00-415, НС-00-417, НС-00-421, НС-00-422, НС-00-424, НС-00-425, НС-00-426, НС-00-427, НС-00-428, НС-00-429, НС-00-430, НС-00-431, НС-00-434, НС-00-435, НС-00-440, НС-00-444 от 30.09.2014 г., от 01.10.2014 г. и от 02.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Правда Василева Йорданова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700091, Испания, Аранда де Дуеро.

НАЗНАЧАВА Анита Стефанова Кирилова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700091, Испания, Аранда де Дуеро.

ОСВОБОЖДАВА Борис Силжиев Асенов, ЕГН ..., като член на СИК № 321700091, Испания, Аранда де Дуеро.

НАЗНАЧАВА Биляна Милкова Асенова, ЕГН ..., като член на СИК № 321700091, Испания, Аранда де Дуеро.

ОСВОБОЖДАВА Никола Георгиев Балдиков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320200011, Австрия, Линц.

НАЗНАЧАВА Ани Милчева Параскевова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320200011, Австрия, Линц.

ОСВОБОЖДАВА Маргарит Радославов Атанасов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700111, Испания, Мостолес.

НАЗНАЧАВА Албена Ромилова Петрова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321700111, Испания, Мостолес.

ОСВОБОЖДАВА Даниела Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200010, Австрия, Грац.

НАЗНАЧАВА Силвия Емилова Карабаджакова Бахчеванова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200010, Австрия, Грац.

ОСВОБОЖДАВА Румен Любенов Филков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320200009, Австрия, Брегенц.

НАЗНАЧАВА Анелия Бенчева Христова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320200009, Австрия, Брегенц.

ОСВОБОЖДАВА Венета Милчова Стоева, ЕГН ..., като член на СИК № 324800243, Сърбия, Белград.

НАЗНАЧАВА Паулина Иванова Министерова, ЕГН ..., като член на СИК № 324800243, Сърбия, Белград.

ОСВОБОЖДАВА Георги Янев Берков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900062, Великобритания, Портсмут.

НАЗНАЧАВА Ива Асенова Асенова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900062, Великобритания, Портсмут.

ОСВОБОЖДАВА Рангел Николаев Колданов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900056, Великобритания, Лиидс.

НАЗНАЧАВА Пламен Стефанов Белев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900056, Великобритания, Лиидс.

ОСВОБОЖДАВА Мая Иванова Игнатова, ЕГН ..., като член на СИК № 320900035, Великобритания, Лондон, Уимбълдън - Мъртън Роуд.

НАЗНАЧАВА Камен Милчев Дойчинов, ЕГН ..., като член на СИК № 320900035, Великобритания, Лондон, Уимбълдън - Мъртън Роуд.

ОСВОБОЖДАВА Нюлюфер Ереджеб Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900335, Турция, Истанбул, Бахчелиевлер - Чобанчешме.

НАЗНАЧАВА Невин Нурулова Салиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900335, Турция, Истанбул, Бахчелиевлер - Чобанчешме.

ОСВОБОЖДАВА Йълдъз Карамфилова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900336, Турция, Истанбул, Башакшехир.

НАЗНАЧАВА Имрен Метинова Карамфилова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900336, Турция, Истанбул, Башакшехир.

ОСВОБОЖДАВА Илияна Христова Кахраман, ЕГН ..., като член на СИК № 324900337, Турция, Истанбул, Бейликдюзю.

НАЗНАЧАВА Ергюлян Фикрет Фехим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900337, Турция, Истанбул, Бейликдюзю.

ОСВОБОЖДАВА Анелия Красимирова Колева, ЕГН ..., като член на СИК № 323400171, Нидерландия, Ротердам.

НАЗНАЧАВА Петър Руменов Живков, ЕГН ..., като член на СИК № 323400171, Нидерландия, Ротердам.

ОСВОБОЖДАВА Орлин Стефанов Попов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322200144 Канада, Монреал.

НАЗНАЧАВА Васил Величков Георгиев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322200144 Канада, Монреал.

ОСВОБОЖДАВА Ирина Юревна Касапова, ЕГН ..., като член на СИК № 323300166, Молдова, Тараклия.

НАЗНАЧАВА Снежана Дмитриевна Кайряк, ЕГН ..., като член на СИК № 323300166, Молдова, Тараклия.

ОСВОБОЖДАВА Наталия Димитрова Митева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900054, Великобритания, Ковънтри.

НАЗНАЧАВА Милена Славова Тодорова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900054, Великобритания, Ковънтри.

ОСВОБОЖДАВА Анета Тончева Станчевска, ЕГН ..., като член на СИК № 321700092, Испания, Барселона.

НАЗНАЧАВА Явор Ананиев Дончев, ЕГН ..., като член на СИК № 321700092, Испания, Барселона.

ОСВОБОЖДАВА София Миткова Знаймер, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК 324400212, САЩ, Чикаго Илинойс.

НАЗНАЧАВА Taтяна Петкова Танева-Георгиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК 324400212, САЩ, Чикаго Илинойс.

ОСВОБОЖДАВА Бекир Фикрет Бекир, ЕГН ..., като председател на СИК № 325400407, Франция, Марсилия.

НАЗНАЧАВА Кадир Яшар Мюмюн, ЕГН ...,като председател на СИК № 325400407, Франция, Марсилия.

ОСВОБОЖДАВА Клод Еме Робер Пиера, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400407, Франция, Марсилия.

НАЗНАЧАВА Росен Христов Христов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325400407, Франция, Марсилия.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Алеков Чиликов, ЕГН ..., като член на СИК № 321700125, Испания, Тафая.

НАЗНАЧАВА Бейзер Бейзеров Шекиров, ЕГН ..., като член на СИК № 321700125, Испания, Тафая.

ОСВОБОЖДАВА Александър Ангелов Пищовлиев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Емине Салиева Хасанова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400175, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Лора Красимирова Веселинова, ЕГН ..., като член на СИК № 321800137, Италия, Сиена.

ОСВОБОЖДАВА Ирена Николаева Тодорова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800134, Италия, Рим.

НАЗНАЧАВА Жана Анатолиева Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Лиляна Славейкова Биволарска, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

НАЗНАЧАВА Петя Великова Гошева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

ОСВОБОЖДАВА Александър Ангелов Александров, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Йордан Трендафилов Митев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като член на СИК № 321100066, Гърция, Атина Посолство 1.

НАЗНАЧАВА Десислава Тодорова Златева, ЕГН ..., като член на № 321100066, Гърция, Атина Посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Костадин Стоянов Писаров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Боян Иванов Боянов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Николай Пламенов Бериевски, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000161, Македония, Скопие 1.

НАЗНАЧАВА Теодора Иванова ЕГН ..., като председател на СИК № 323000161, Македония, Скопие 1.

ОСВОБОЖДАВА Светлана Павлова Павлова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена 3.

НАЗНАЧАВА Стефан Константинов Иванов, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена 3.

ОСВОБОЖДАВА Ганка Руменова Чивчибашева, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2

НАЗНАЧАВА Петър Руменов Славейков, ЕГН ..., като член на СИК № 325300389, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Миглен Александров Ерменков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Екатерина Петрова Добрева-Фарконас, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Стойка Михайлова Божкова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Валерия Бойкова Кертикова, ЕГН ..., като заместник-председател на № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

ОСВОБОЖДАВА Мими Иванова Ничева, ЕГН ..., като секретар на № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

ОСВОБОЖДАВА Наско Атанасов Борисов  , ЕГН ..., като член на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

НАЗНАЧАВА Мирослав Пенев Костадинов , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

НАЗНАЧАВА Екатерина Петрова Добрева-Фарконас, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

НАЗНАЧАВА Стойка Михайлова Божкова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

НАЗНАЧАВА Валерия Бойкова Кертикова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

НАЗНАЧАВА Мими Иванова Ничева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

НАЗНАЧАВА Наско Атанасов Борисов, ЕГН ..., като член на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Никола Христов Иванов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325300403, ФР Германия, Щутгарт.

НАЗНАЧАВА Веселин Малчев Иванов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 325300403, ФР Германия, Щутгарт.

ОСВОБОЖДАВА Женя Иванова Желева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300396, ФР Германия, Дюселдорф.

НАЗНАЧАВА Христиана Петрова Димитрова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300396, ФР Германия, Дюселдорф.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Станимиров Maринов, ЕГН ..., като член на СИК № 320900045, Великобритания, Честър.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като член на СИК № 320900045, Великобритания, Честър.

НАЗНАЧАВА Петя Атанасова Фиркова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

ОСВОБОЖДАВА Елена Станкова Ботева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900041, Великобритания, Бристол.

НАЗНАЧАВА Георги Христов Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900041, Великобритания, Бристол.

ОСВОБОЖДАВА Евгения Маринова Стоянова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100074, Гърция, Родос.

ОСВОБОЖДАВА Мария Христева Стаменкова, ЕГН ..., като член на СИК № 320100001, Австралия, Аделаида.

НАЗНАЧАВА Румяна Георгиева Ганева, ЕГН ..., като член на СИК № 320100001, Австралия, Аделаида.

ОСВОБОЖДАВА Мара Иванова Себова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320100004, Австралия, Сидни.

НАЗНАЧАВА Мира Асенова Паунова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320100004, Австралия, Сидни.

ОСВОБОЖДАВА Момчил Димитров Кюркчиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324400230, САЩ, Сан Франциско.

НАЗНАЧАВА Десислава Романова Исаева, ЕГН ..., като председател на СИК № 324400230, САЩ, Сан Франциско.

ОСВОБОЖДАВА Галин Георгиев Генов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324400223, САЩ, Медисън, Илинойс.

НАЗНАЧАВА Иван Малинов Малинов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324400223, САЩ, Медисън, Илинойс.

ОСВОБОЖДАВА Богомил Иванов Курумилев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900061, Великобритания, Питърбъроу.

НАЗНАЧАВА Енчо Димитров Знаменов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900061, Великобритания, Питърбъроу.

ОСВОБОЖДАВА Боряна Христова Здравкова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900026, Великобритания, Лондон - Пос. 2.

НАЗНАЧАВА Антонио Недков Недков, ЕГН ..., като председател на СИК № 320900026, Великобритания, Лондон - Пос. 2.

ОСВОБОЖДАВА Байраям Гюлтенов Реджебов, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 323900191, Полша, Ленкница.

НАЗНАЧАВА Десислав Петков Данов, ЕГН ..., като член на СИК № 323900191, Полша, Ленкница.

ОСВОБОЖДАВА Салим Ремзи Дикме, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900264, Турция, Бурса Караман 1.

НАЗНАЧАВА Елвира Алексиева Фотева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900264, Турция, Бурса Караман 1.

ОСВОБОЖДАВА Росен Иванов Петков, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900265, Турция, Бурса Караман 2.

НАЗНАЧАВА Антония Георгиева Георгиева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900265, Турция, Бурса Караман 2.

ОСВОБОЖДАВА Мехмедали Мюмюн Мехмед, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900291, Турция, Бююккаръщаран.

НАЗНАЧАВА Стаменка Миткова Атанасова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900291, Турция, Бююккаръщаран.

ОСВОБОЖДАВА Синан Зафри Камбер, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900292, Турция, Визе.

НАЗНАЧАВА Елисавета Димитрова Дунчева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900292, Турция, Визе.

ОСВОБОЖДАВА Елеонора Евдокимова Ангелкова, ЕГН ..., като секретар на комисия СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

НАЗНАЧАВА Мария Филипова Георгиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900305, Турция, Измир, Чамлъкуле 2.

ОСВОБОЖДАВА Жана Недкова Кадънкова, ЕГН ..., като секретар на комисия СИК № 324900307, Турция, Измир, Сарнъч 2.

НАЗНАЧАВА Петър Гълъбов Черпоков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900307, Турция, Измир, Сарнъч 2.

ОСВОБОЖДАВА Мариана Димитрова Йотова, ЕГН ..., като секретар на комисия СИК № 324900316, Турция, Измир, Ичмелер.

НАЗНАЧАВА Мария Валентинова Вълчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900316, Турция, Измир, Ичмелер.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Иванова Лозанова, ЕГН ..., като заместник-председател на комисия СИК № 324900349, Турция, Курткьой (Пендик Курткьoй Йенишехир).

НАЗНАЧАВА Елена Костадинова Кирилова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900349, Турция, Курткьой (Пендик Курткьoй Йенишехир).

ОСВОБОЖДАВА Велина Красимирова Иванова, ЕГН ..., като секретар на комисия СИК № 324900364, Турция, Феризли.

НАЗНАЧАВА Йорданка Михайлова Мравкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900364, Турция, Феризли.

ОСВОБОЖДАВА Петя Петрова Павлова, ЕГН ..., като заместник-председател на комисия СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ОСВОБОЖДАВА Росен Иванов Манев, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ПРЕНАЗНАЧАВА Петя Петрова Павлова, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ПРЕНАЗНАЧАВА Росен Иванов Манев, ЕГН ..., като заместник-председател на комисия СИК № 320900055, Великобритания, Ланкастър.

ОСВОБОЖДАВА Николай Владимиров Маринов, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 325300397, ФР Германия, Карлсруе.

НАЗНАЧАВА Ивелина Начева Накова, ЕГН ..., като член на СИК № 325300397, ФР Германия, Карлсруе.

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Мюмюнов Мехмедов, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900353, Турция, Маниса.

НАЗНАЧАВА Сали Али Аптулах, ЕГН ..., като член на СИК № 324900353, Турция, Маниса.

ОСВОБОЖДАВА Eмил Иванов Огнянов, ЕГН ..., като член на комисия СИК № 324900354, Турция, Маниса Караагачлъ.

НАЗНАЧАВА Алтан Мустафа Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900354, Турция, Маниса Караагачлъ.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г. и Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., както следва:

1. В т. 221. Секционна избирателна комисия № 324400222, САЩ, Маунтинсайд Ню Джърси:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мила Стоянова Мартинова, ЕГН ...", вместо Мила Стоянова Етрополски, ЕГН ....

2. В т. 11. Секционна избирателна комисия № 320200011, Австрия, Линц:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Михаела Михайлов, ЕГН ...", вместо ЧЛЕН Михаела Стефанова Михайлова, ЕГН ....

3. В т. 352. Секционна избирателна комисия № 324900353, Турция, Маниса:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ" Феим Рамадан Шабан, ЕГН ...", вместо „ПРЕДСЕДАТЕЛ" Фехим Рамадан Шабан, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2014 в 00:58 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол