Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 121-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", подписано от Лютви Ахмед Местан в качеството на председател и представляващ партията, чрез упълномощения представител Мустафа Сали Карадайъ, заведено под № 7 на 8 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

В заявлението е посочено длъжностното лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания, а именно Мустафа Сали Карадайъ.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 02.04.2014 г. от СГС - ФО, VI-12 състав, по ф.д. № 2574/1990 г.;

2. декларация - образец от подписа на представляващия партията;

3. декларация - образец от печата на партията;

4. платежно нареждане, издадено от Търговска банка DBank (Търговска банка Д АД) от 03.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-380 от 02.04.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

6. удостоверение с изх. № РИД-001-514 от 03.04.2014 г. на Търговска банка Д АД, Регионален финансов център - София, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6020 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. пълномощно № 79 от 08.04.2014 г., с което представляващият партията Лютви Ахмед Местан упълномощава Мустафа Сали Карадайъ да подписва и да подава заявления и други документи по Изборния кодекс във връзка с регистрацията на ПП „Движение за права и свободи" (ДПС) в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като:ДПС - Движение за права и свободи.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-18 от 09.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Движение за права и свободи".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ДПС - Движение за права и свободи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол