Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1212-ПВР/МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, назначена с Решение № 369-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-751/12.10.2011 г. от Георги Петров Геров - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България" за промени в ОИК в община Велики Преслав, област Шумен. Предлага се на мястото на члена комисията на ОИК Диана Атанасова Атанасова да бъде назначен Величко Михайлов Бодуров. Към предложението са приложени: заявление от Диана Атанасова Атанасова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за висше образование на Величко Михайлов Бодуров; пълномощно на името на Георги Петров Геров.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Диана Атанасова Атанасова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Величко Михайлов Бодуров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол