Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1218-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Дарина Тодорова Маркова – представляваща местна коалиция „Обединена левица – Дряново”, срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК – Дряново, област Габрово

Постъпила е жалба с вх. № М-455 от 06.10.2011 г. на ЦИК от Дарина Тодорова Маркова - представляваща местна коалиция „Обединена левица - Дряново", срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Дряново, област Габрово, с които общинската избирателна комисия е указала на жалбоподателя да отстрани нередностите в агитационните си материали, които са в нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК, и да се обособят полета, в които да се съдържа надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление" в плаката на кандидата за кмет и в плаката с листата на общински съветници, издигнати от местната коалиция.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваните решения, като се твърди, че текстът на чл. 134, ал. 2 от ИК, макар и да съдържа термина „поле", не конкретизира, че същото трябва да бъде в друг цвят или да съдържа разделителни линии около информацията. Сочи се, че посочените по-горе агитационни материали съдържат законово изискуемата информация, която е разположена на отделени редове в отделен абзац с различен цвят и шрифт на буквите. Допълнително се сочи, че от всички агитационни материали на територията на община Дряново текстът „Купуването и продаването на гласове е престъпление" е с най-голям размер в агитационните материали на местна коалиция „Обединена левица - Дряново".
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
По преписката са приложени посочените по-горе агитационни материали, съставляващи два предизборни плаката - единият на кандидата за кмет Николай Марков, а другият на кандидатите за общински съветници, издигнати от местна коалиция „Обединена левица - Дряново", от които е видно, че в съдържанието на лицевата им страна в разрез на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление" заема по малко от 10 на сто от лицевата площ на посочените агитационни материали, а именно: първият плакат на кандидата за кмет Николай Марков съдържа информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" на приблизително 8,9 на сто от лицевата площ на агитационния материал, а вторият плакат на кандидатите за общински съветници, издигнати от местна коалиция „Обединена левица - Дряново", съдържа информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" на приблизително 4,42 на сто от лицевата площ на агитационния материал.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Дарина Тодорова Маркова - представляваща местна коалиция „Обединена левица - Дряново", срещу решения № 123-МИ и № 149-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Дряново, област Габрово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 17:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол