Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1221-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  възражение от Янка Господинова – председател на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ” в община Алфатар, област Силистра по решение № 052 от 4.10.2011 г. на ОИК-Алфатар

Постъпила е възражение с вх. № М-657 от 12.10.2011 г. на ЦИК от Председателя на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ" в община Алфатар, касаещо жалбата на същото лице до ОИК-Алфатар от 03.10.2011 г. и определянето й като неоснователна. Към възражението са приложени: копие от жалбата до ОИК-Алфатар от 03.10.2011 г. на Председателя на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ" в община Алфатар, копие от решение № 052/04.10.2011 г. на ОИК-Алфатар, копие от Указ №320 и Указ № 321 от 03.09.2003 г., копие от решение № 5/09.11.1999 г. на Общински съвет гр.Алфатар.
Във възражението си Янка Господинова информира ЦИК за абсурда, в който се намира с.Кутловица, жителите на което трябва да гласуват за кмет на кметство Алеково, освен за кмет на община Алфатар, и призовава ЦИК да се намеси и отмени гласуването за кмет на съседното село Алеково..
Производството е по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.
При направената проверка се установи, че с решение № 5 от 09.11.1999 г. Общинският съвет на гр.Алфатар на основание §45 от ЗИДЗМСМА от 1999 г. в определения от закона тримесечен срок извършва промени в административно териториалното устройство на община Алфатар в съответствие с чл. 16, ал. 1 от ЗАТУРБ и при спазване на изискванията на чл. 14 и чл. 15 от ЗАТУРБ. Чл. 14, ал. 2 от ЗАТУРБ гласи, че „кметството се състои от едно или повече съседни населени места", а чл. 15, ал. 1 определя че „територията на кметството е територията на включените в него населени места". Населените места с.Алеково и с.Кутловица са съседни и Общинския съвет в гр.Алфатар е бил в правото си да извърши райониране на кметските наместничества по начина, определен в своето решение № 5 от 09.11.1999 г. По късно през 2003 г. с.Бистра се отделя в самостоятелно кметство и така излиза от състава на кметство Алеково като съставно населено място, а с.Кутловица поради обстоятелството, че няма изискващите се за кметство 150 жители по действащия тогава закон остава като съставно населено място към кметство Алеково.
Това положение може да бъде променено само с ново решение на Общинския съвет в гр.Алфатар за ново райониране на кметското наместничество в с.Кутловица и прехвърлянето му към кметство Алфатар. Това не е в правомощията на ОИК-Алфатар поради което със свое решение постановява „неоснователност" на жалбата, отправена към нея, а всъщност жалбата е „недопустима" поради неправилното й адресиране до ОИК-Алфатар. И в този случай обаче жалбата е следвало да остане без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-657 от 12.10.2011 г., подадена от Янка Господинова - Председател на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ" в община Алфатар срещу решение № 052 от 04.10.2011 г. на ОИК - Алфатар.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол