Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1222-ПВР/МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Годеч, Софийска област, назначена с Решение № 329-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-747/07.10.2011 г. от Росица Иванова Тодорова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Годеч, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Галина Илиева Кирилова да бъде назначена Юлия Рангелова Симова. Към предложението са приложени: заявление от Галина Илиева Кирилова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено полувисше образование на Юлия Рангелова Симова; пълномощно от Линко Иванов Лилов на Росица Иванова Тодорова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Годеч, Софийска област, Галина Илиева Кирилова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Годеч, Софийска област, Юлия Рангелова Симова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол