Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1223- МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Христов Дамянов – кандидат за кмет на община Казанлък срещу решение № 248/11.10.2011 г. на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-788 от 15.10.2011 г. на ЦИК от Стефан Христов Дамянов - кандидат за кмет на община Казанлък, срещу решение № 248 от 11.10.2011 г. на ОИК - Казанлък, относно нарушения, извършени при осъществяване на предизборната кампания - разлепване на агитационни материали, плакати за общински съветници и кмет на община Казанлък, както и на кандидати за кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „За гражданско управление".
Жалбоподателят счита решението на ОИК - Казанлък, за неправилно и незаконосъобразво.
Към приписката е приложено и решението на ОИК - Казанлък.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от решение № 248 от 11.10.2011 г. на ОИК - Казанлък, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с обстоятелствата по жалба с вх. № 56/10.10.2011 г. от Борислав Александров Асенов, кандидат за общински съветник от ПП „Политическо движение Евророма", е извършила проверка относно твърденията в тази жалба. Установено е, че автобуси на фирма „Кумак Инвест" ЕООД за времето от 14,00 до 15,00 ч. са били облепени с предизборни агитационни материали в полза на кандидата за кмет на община Казанлък Стефан Дамянов. В изпълнение на своите правомощия ОИК - Казанлък, е изискала справка от Общинския съвет - гр. Казанлък, относно общинската транспортна схема.
Безспорно е установено, че на всички автобуси на „Кумакс Инвест" ЕООД са били поставени предизборни плакати, агитиращи в полза на Стефан Дамянов и на кандидатите за общински съветници и кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „За гражданско управление".
Жалбоподателят Стефан Дамянов твърди, че по-голямата част от общинските превози се извършват от частни препозвачи. Такъв безспорно е и фирма „Кумакс Инвест" ЕООД. Според него тази ситуация попада под действието на чл. 134, ал. 4 от ИК и като доказателство за това цитира решение № 1358/17.02.2004 г. на ВАС във връзка с аналогична жалба на местните избори през 2003 г., подадена от заинтересувани лица, срещу тогавашен кандидат за кмет на община Велинград.
Тази аналогия не е основателна, защото ВАС е взел решение въз основа на вече отменения ЗМИ. Налице е нарушение на чл. 134, ал. 4 от Изборния кодекс. Тези нарушения са документирани и подробно отразени в решението на ОИК - Казанлък.
По изложените съображения жалбата следва да бъде оставна без уважение като неоснователна, а оспореното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Христов Дамянов, кандидат за кмет на община Казанлък, издигнат от местна коалиция „За гражданско управление", срещу решение № 248 от 11.10.2011 г. на ОИК - Казанлък, взето във връзка с жалба с вх. №56/10.10.2011 г. от Борислав Александров Асенов, кандидат за общински съветник в листата на ПП "Политическо движение Евророма" относно нарушения, извършени при осъществяване на предизборната кампания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол