Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1224-ПВР/МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „АТАКА” – Раднево, представлявана от Галин Динков Добрев, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК – Раднево

Постъпила е жалба с вх. № М-654 от 13.10.2011 г. на ЦИК от ПП „АТАКА", представлявана от Галин Динков Добрев, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК - Раднево.
Към преписката са представени решение № 97/10.10.2011 г. на ОИК - Раднево, удостоверение за регистриран кандидат за кмет на името на жалбоподателя Галин Динков Добрев, както и пълномощно за представителство на ПП „АТАКА".
В жалбата се изтъква, че решението на ОИК - Раднево, е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано. В решението на ОИК се казва единствено, че има нарушение на изборното законодателство, без да е цитирано кой член и коя алинея на ИК са нарушени. Не е указано и в какво се състои нарушението. В случая не става ясно коя от хипотезите на чл. 134 от ИК е нарушена, по какъв начин и в какво се изразява нарушението. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви в решението на ОИК правят решението незаконосъобразно. Освен това разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК предвижда, че по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име той се издава. Задължителен е единствено текстът, в който ясно се указва, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. С решението си ОИК - Раднево, е следвало или точно да укаже нарушението, или да даде указания какво точно счита за незаконосъобразно и как то да бъде отстранено или какво действие следва да се предприеме във връзка с въпросния агитационен материал. Решението на ОИК - Раднево, изразено в едно единствено изречение и без да се цитира кой член на ИК е нарушен, по какъв начин, не подпомага контрола, който ОИК - Раднево, следва да упражни върху потенциални нарушения, свързани с агитационните материали на територията, за които е компетентна да отговаря общинската избирателна комисия. Би следвало ОИК - Раднево, да укаже на ПП „АТАКА" да отстрани нередовностите в съответния агитационния материал.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 97 от 10.10.2011 г. на ОИК - Раднево.
УКАЗВА на ОИК - Раднево, да даде указания на ПП „АТАКА" как да бъдат отстранени нередовностите в съответния агитационен материал, ако такива са констатирани.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол