Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1226-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Мирослав Владимиров Василев срещу решение № 126 от 07.10.2011 г. на ОИК – Белово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-598 от 10.10.2011 г. на ЦИК от Мирослав Владимиров Василев - заместник-председател на ОИК - Белово, срещу решение № 126 от 07.10.2011 г. на ОИК - Белово, област Пазарджик, с което е направено предложение до ЦИК да прекрати предсрочно правомощията му поради отсъствието му от 7 заседания на комисията на 19.08.2011 г., на 28.08.2011 г., на 03.09.2011 г., на 15.09.2011 г., на 29.09.2011 г., на 04.10.2011 г. и на 07.10.2011 г. На 11.10.2011 г. е постъпила и преписка от ОИК - Белово, която съдържа копие от решение № 126 от 07.10.2011 г.; копия от протоколите от заседанията на ОИК на цитираните по-горе дати; жалба от Мирослав Владимиров Василев с вх. № 149/10.10.2011 г. в ОИК - Белово.
На 13.10.2011 г. по телефон са дадени указания на жалбоподателя да представи доказателства за причините за отсъствията си от заседанията на ОИК, за които твърди, че е бил служебно зает. В дадения срок жалбоподателят не е изпълнил указанията на ЦИК и до произнасянето на комисията не е представил допълнително доказателства.
От представените документи по преписката се установява, че жалбоподателят е отсъствал от всички цитирани в атакуваното решение № 126 от 07.10.2011 г. заседания и не представя доказателства за причините за отсъствията си в дадения му срок.
Предвид изложеното ЦИК приема, че жалбоподателят е отсъствал по неуважителни причини от повече от пет заседания - 19.08.2011 г., 28.08.2011 г., 03.09.2011 г., 15.09.2011 г., 29.09.2011 г., 04.09.2011 г. и 07.10.2011 г., поради което жалбата е неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мирослав Владимиров Василев - заместник-председател на ОИК - Белово, срещу решение № 126 от 07.10.2011 г. на ОИК - Белово.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол