Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1228-ПВР/МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Панагюрище, област Пазарджик, назначена с Решение № 312-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-754/13.10.2011 г. от Янко Кочев Петров - преупълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Панагюрище, област Пазарджик. Предлага се на мястото на члена на комисията Анна Грозданова Ракова да бъде назначен Иван Петков Иванов. Към предложението са приложени: молба от Анна Грозданова Ракова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Иван Петков Иванов; пълномощно на Янко Кочев Петров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Панагюрище, област Пазарджик, Анна Грозданова Ракова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Панагюрище, област Пазарджик, Иван Петков Иванов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол