Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 123-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", подписано от Михаил Николаев Шишков в качеството си на председател и представляващ партията, заведено под № 69 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис на решение от 28.01.1993 г. на СГС - ФО, по ф.д. №35051/1992 за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 05.08.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав,  по ф.д. № 35051/1993 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 30 от 09.04.1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет от 02.07.2011 г. с решение за участие в изборите и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-383 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от Райфайзенбанк (България) АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 25.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 35051/1993 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 207 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол