Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1231-МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 192 ПВР-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол.

Постъпила е жалба с вх. № М-766 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Ангел Георгиев Тепсизов - упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР" за община Ямбол, срещу решение № 192 ПВР-МИ 12.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, с което е заличена регистрацията на кандидата за общински съветник Стилиян Панайотов Далаков от кандидатската листа на ПП „Лидер" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Ямбол. Иска се отмяната на решение № 192 ПВР-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, като неправилно и незаконосъобразно.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество неоснователна.
Решение № 192 ПВР-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, е законосъобразно постановено въз основа на данните от справка от главния директор на ГД „ГРАО" в МРРБ, приложена към писмо с вх. № 124/11.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, от която е видно, че кандидатът за общински съветник Стилиян Панайотов Далаков има настоящ адрес на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
В случая при наличието на споменатата по-горе справка от главния директор на ГД „ГРАО", удостоверения за настоящ адрес и промяна на настоящ адрес от 20.09.2011 г., издадени от ТЗ „ГРАО" - община Ямбол, допълнително представените от жалбоподателя по преписката удостоверение № 16881/12.10.2011 г. от ОДМВР - Ямбол, според което при подаване на заявления № 115940/17.08.2011 ж. и № 115939/17.08.2011 г. за издаване на лична карта и паспорт Стилиян Панайотов Далаков не е заявявал адрес в чужбина, както и трудов договор от 10.02.2010 г., удостоверения за трудови възнаграждения и за непрекъснати здравно-осигурителни права и удостоверение за задгранични пътувания към 09.10.2010 г., не могат да бъдат кредитирани като доказателства за актуален настоящ адрес по смисъла на § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК, доколкото липсват данни за надлежно подаване на адресна карта за промяна на настоящ адрес от Великобритания в страната от Стилиян Панайотов Далаков по реда на чл. 96 от ЗГР.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ангел Георгиев Тепсизов - упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР" за община Ямбол, срещу решение № 192 ПВР-МИ 12.10.2011 г. на ОИК - Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол