Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1233-ПВР/МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Кирил Христов Жеглев – упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия”, срещу решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК – Несебър, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Несебър, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-246 от 30.09.2011 г. на ЦИК, постъпила в оригинал в деловодството на ЦИК с вх. № М-347/03.10.2011 г. от Кирил Христов Жеглев - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия". Жалбоподателят твърди, че решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК - Несебър, е прието в нарушение на Изборния кодекс и решения на ЦИК. Според него обжалваното решение нарушава принципа на равнопоставеност и равноправие и на законовото изискване за спазване на съотношението между представителите на партиите и коалициите от партии, имащи право да предлагат членове на СИК.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо активна процесуална легитимация, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК - Несебър, е в предвидената от закона форма, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона и е взето при спазване на установения на това ред. На свое законно заседание, проведено на 27.09.2011 г., при спазване изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК Общинската избирателна комисия - Несебър, е постановила обжалваното решение, с което са назначени секционните избирателни комисии в общината. На основание чл. 34, ал. 10 от ИК общинската избирателна комисия е компетентна да назначи секционните избирателни комисии в случаите, когато на консултациите при кмета на общината не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, но не е парламентарно представена, относно състава на секционните избирателни комисии. Видно от изпратените по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК на проведените консултации на 19 септември 2011 г. не е постигнато съгласие по отношение състава и разпределението на членовете на СИК по избирателни секции, поради което ОИК - Несебър, притежава материална компетентност да назначи секционните избирателни комисии в общината.
Общинската избирателна комисия - Несебър, е спазила изискването на чл. 35, ал. 2 от ИК относно броя на членовете на СИК, както и изискването на чл. 35, ал. 3 от ИК, Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. и т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно определяне състава и ръководствата на СИК. Спазено е съотношението между партиите и коалициите от партии, имащи право да предложат членове на секционни избирателни комисии. Общият брой на секциите в общината е 32 със 7-членен състав. Общият брой на членовете на СИК в общината е 224 броя членове. При спазване на Методиката за определяне на състава на СИК, утвърдена с решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. правилно ОИК - Несебър е определила, че ПП „ГЕРБ" има право да предложи 96 членове (по 3 членове в 32 СИК със 7-членен състав), а ПП „НДСВ" - 4 членове (2 % от 224 броя). Правилно и при спазване на чл. 2, ал. 2 от Методиката е разпределен и остатъкът неразпределени места - 124 броя, между Коалиция за България, ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и Синята коалиция. Общият брой на ръководството на СИК в община Несебър е 96 души - 32 секции по 3 души. Разпределението му между партиите е съгласно т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК - 47 членове за ПП „ГЕРБ", 19 членове за Коалиция за България, 14 членове за ПП „ДПС", 9 членове за ПП „АТАКА", 5 членове за Синята коалиция и 2 членове за ПП „НДСВ".
От изложеното се установява, че при вземане на решение № 155 от 27.09.2011 г. ОИК - Несебър, е спазила и правилно приложила Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК и Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно начина на разпределение и преразпределение на членовете и ръководството на СИК. Спазена е императивната разпоредба на чл. 15, ал. 3 от ИК за недопускане мнозинство на представители на една партия или коалиция от партии в една и съща избирателна комисия, както и изискването председателят и секретарят да не бъдат от една и съща партия или коалиция от партии. В решението си ОИК - Несебър, е посочила както броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия и предложилата ги партия, така и поименния им състав и разпределението по длъжности за всяка секция.
Твърденията на жалбоподателя, че решението противоречи на закона и на решенията на ЦИК се явяват голословни, без опора в закона и установената фактическа обстановка.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кирил Христов Жеглев - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия", срещу решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК - Несебър, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Несебър, област Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 23:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол